Gå til hovedindhold

Puljeinvest

Puljeinvest er en nem og professionel investering af pensionsopsparinger og børneopsparinger.

 • Få hjælp fra en rådgiver
 • Vi tager hånd om din investering
 • Mulighed for selv at vælge investeringerne

Tal med os

Når du vil i gang med at investere.

Puljeinvest
En fleksibel investeringsløsning for dig, som gerne vil investere din pensionsopsparing eller dit barns børneopsparing, men ikke selv har lyst til at stå for den løbende pleje af investeringerne. Puljeinvest består af seks forskellige puljer af investeringer, og du afgør selv, om banken skal vælge den rette kombination af puljer for dig, eller om du selv ønsker at gøre det.

Professionel investeringspleje

I Puljeinvest tilbyder vi professionel pleje af dine investeringer, så du trygt kan bruge din tid på noget andet. Når vi sammensætter dine investeringer i Puljeinvest, tager vi blandt andet hensyn til, hvornår du skal bruge dine penge, beskatningsregler, vores forventninger til de finansielle markeder samt hvilken risiko du ønsker.

Din risikoprofil

Hvis du investerer med Puljeinvest, finder vi sammen det rette niveau af risiko for dig, så du ikke tager højere risiko i dine investeringer, end du er tryg ved. (En investering er dog altid forbundet med højere risiko end en kontant opsparing i banken). 

Følg dine investeringer

Du kan følge din investering dagligt i din Netbank og Mobilbank. Derudover modtager du hvert år i januar en årlig oversigt over udviklingen i dine investeringer.

Ingen binding
Du kan altid trække pengene ud af Puljeinvest inden for få dage. Opsparingen vil dog stadig være bundet i en årrække, som en børneopsparing eller en pensionsopsparing altid er. Du kan også altid indsætte flere penge, hvis du gerne vil investere yderligere.

Få besked om afkastet

Du kan tilmelde dig vores nyhedsservice og få tilsendt en e-mail om det aktuelle afkast. Meld dig til under 'Pension' ved at vælge 'Afkast ved Puljeinvest'.

Nyhedsservice

Mere om Puljeinvest

Med Puljeinvest indbetaler du til en opsparingskonto, hvor pengene står som kontant indlån. Du bruger vores ekspertise til at investere din opsparing i værdipapirer.

Læs mere

Hvad koster det?

Tilpas dine egne ønsker til aftalen og beregn de forventede årlige omkostninger ved hjælp af vores omkostningsberegner.

Beregn

Fakta om Puljeinvest

 • Her er fordelene

  Her er fordelene

  Med Puljeinvest kan du få professionelle investorer til at passe dine investeringer.

  Du behøver kun en børne- eller pensionsopsparing på få tusinde kroner, før Puljeinvest kan være relevant for dig at overveje.

  Du kan frit vælge, om banken skal sammensætte hvilke puljer og dermed hvilke værdipapirer mv. dine penge skal investeres i, eller om du selv vil vælge fordelingen mellem de forskellige puljer.

  Du kan følge i dine investeringer i netbanken.

 • Dine valgmuligheder

  Dine valgmuligheder

  Med Puljeinvest vælger du selv, om du vil have os til at sammensætte de puljer, der tilknyttes din opsparing for dig – eller om du hellere vil gøre det selv. Du vælger også selv, hvor høj en risiko, du er villig til at løbe.

  Lader du os stå for sammensætningen, sikrer vi professionel pleje af dine investeringer – og tilpasser bl.a. værdipapirtyperne, så din risiko for tab bliver mindre frem mod det tidspunkt, hvor du skal have pengene udbetalt.

  Vælger du selv at stå for sammensætningen, er det din egen beslutning, hvor mange penge du investerer i de forskellige puljer, og hvordan de på den måde bliver fordelt mellem henholdsvis aktier, obligationer og kontanter mv.

  Du kan følge udviklingen i din opsparing i netbanken, hvor du også selv løbende kan ændre sammensætningen af dine investeringer.

 • Din risiko og råderet

  Din risiko og råderet

  Du kan tilmelde dig Puljeinvest med tre dages varsel og træde ud af ordningen med fem dages varsel.

  Dit afkast bliver automatisk investeret sammen med den oprindelige investering.

  Historisk giver investeringer i værdipapirer et højere afkast end kontantrenten, men afkastet varierer, og det kan betyde negativt afkast i nogle år. Når du investerer i Puljeinvest, er det vigtigt at betragte afkastet over en årrække og vær opmærksom på, at historiske afkast ikke siger noget om fremtidige afkast.

  Aktuel information om Puljeinvest

Tips & råd

 • Hvad er en aktie?
  En aktie giver dig en andel af ejerskabet i et aktieselskab. 

  Ejer du alle aktierne, ejer du hele virksomheden. Ejer du mere end 51 procent af aktierne, er du i realiteten den, der bestemmer over virksomheden. Som aktionær bliver du inviteret til generalforsamling i virksomheden, hvor du har medindflydelse ved afstemninger. 

  Når du køber aktien, betaler du en pris, der er fastsat af kursen på aktien. Kursen afspejler for godt markedet mener, at det går for virksomheden. Hvis vurderingen er høj, er kursen høj – og hvis vurderingen er lav, er kursen også lav.

  Kursen kan hele tiden ændre sig, og derfor kan værdien af din aktie også stige eller falde over tid. Du kan få del i virksomhedens overskud, hvis den udbetaler udbytte til aktionærerne.
 • Hvad er en investeringsforening?
  En investeringsforening er en forening, hvor medlemmerne sammen investerer i nogle bestemte typer af værdipapir, geografiske områder eller særlige brancher. Investeringsforeningen får investeringseksperter til at udvælge og købe værdipapirerne på vegne af medlemmerne.

  Medlemmerne kan komme med større eller mindre beløb, men et medlem skal mindst købe et investeringsbevis. Det samlede afkast bliver fordelt mellem medlemmernes i forhold til, hvor stor en andel af investeringerne de har.
 • Hvad er en investeringsprofil?

  Hvis du beslutter dig for at investere dine penge, skal du have en investeringsprofil, så du får rådgivning, der passer til din situation.

  Sammen med bank- eller investeringsrådgiveren skal du besvare tre spørgsmål:

  • Hvor robust er din økonomi? Hvor meget økonomisk overskud har du i hverdagen, hvad ejer du, og hvad skylder du væk.
  • Hvad er din holdning til risiko?
  • Hvornår skal du bruge pengene?

  Hvis der er lang tid, til du skal bruge pengene, betyder det mindre, hvis du oplever et år med tab. Så kan du bedre tåle at løbe en større risiko, som samtidigt over tid giver dig en større mulighed for et højt afkast.

 • Hvad er et depot?

  Et depot er det sted, hvor dine værdipapirer er registreret – altså en slags konto for værdipapirer. Hvis du har et depot, skal du også altid have en almindelig konto tilknyttet, hvor renter og afkast fx kan blive sat ind.

   

  Læs, om oprettelse af et nyt depot

 • Hvad er obligationer?
  Når du køber en obligation, låner du i princippet penge ud til den, der udsteder obligationen. Og som betaling for at låne dine penge ud, får du en rente. 

  Derudover får du tilbagebetalt ét eller flere afdrag på lånet på aftalte tidspunkter – senest når obligationen udløber. Obligationens udløbsdato svarer til den dag, hvor det lån, du har givet, skal være betalt tilbage. 

  Hvis du køber en obligation til kurs 95, betyder det, at du har betalt 95 procent af obligationens værdi. Hvis obligationen har en værdi på 100 kr., så har du betalt 95. kr. for den. 

  Når obligationen udløber, får du altid kurs 100 – så jo længere under kurs 100, du har købt den, des mere tjener du. Det kaldes en kursgevinst.

  Du kan altså både tjene renter og kursgevinster på obligationer. Obligationer kan være udstedt af enten stater, realkreditinstitutter eller virksomheder.
 • Hvad er udbytte?
  Hvis en virksomhed har overskud på årsregnskabet, kan den give noget af overskuddet videre til sine aktionærer. Det kalder man at udbetale eller udlodde udbytte. 

  Hvis du har aktier, bliver udbyttet automatisk sat ind på den konto, der er tilknyttet dit depot (hvor dine værdipapirer ligger). Det sker normalt lige omkring det tidspunkt, hvor virksomhedens generalforsamling finder sted.
 • Hvordan kommer jeg i gang med at investere?

  Først skal du have lavet en investeringsprofil – og når den er på plads, giver vi dig en konkret anbefaling om, hvilke typer af investeringer, der passer til dig og din situation.

  Anbefalingen tager højde for, hvor aktiv du vil være – dvs. om du selv vil passe dine investeringer, om vi skal gøre det sammen, eller om vi skal gøre det hele for dig.

  Du får også en anbefaling om, hvordan dine investeringer skal sættes sammen – og hvordan du kan begrænse risikoen – eller sprede risikoen, som man siger. Det kan du fx gøre ved at investere i flere typer værdipapirer.

  Ud fra anbefalingen kan du træffe en beslutning om, hvordan du gerne vil investere, og så kan du komme i gang.

 • Skat af investeringer
  Der er mange regler for betaling af skat, når du investerer i fx aktier. Reglerne kan ændre sig, og derfor anbefaler vi altid, at du kontakter skattemyndighederne eller får professionel hjælp, når du har spørgsmål til skattereglerne for investeringer.

  Du kan læse mere på skattemyndighedernes hjemmeside
   
 • Sådan får du en investeringsprofil

  Din investeringsprofil får du lavet i samarbejde med en professionel bank- eller investeringsrådgiver.

  Vi vil gerne hjælpe både med din investeringsprofil – og med at komme i gang med at investere.

  Kontakt os for en uforpligtende snak om, hvilke investeringer, der passer til dig og din situation.

  Tal med os
  Eller ring til os på 70 123 456

 • Risikomærkning

  Risikomærkningsordningen omfatter produkttyper som f.eks. aktier, obligationer, investeringsforeningsbeviser eller valutaterminsforretninger. Ordningen mærker investeringsprodukttyper som enten ’grøn’, ’gul’ eller ’rød’. Risikomærkningen kombinerer den overordnede tabsrisiko med gennemskueligheden for hver produkttype.

  ’Grøn’: Risikoen for at tabe hele det investerede beløb må betragtes som meget lille, hvis du beholder investeringen, til den udløber. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue.  
  ’Gul’: Der er risiko for, at du taber det investerede beløb helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue.  
  ’Rød’: Der er risiko for at tabe mere end det investerede beløb, eller produkttyper som er vanskelige at gennemskue.

  Se risikomærkning af de produkttyper, der er mest anvendt i Danske Bank

  Se Finanstilsynets skema over produkttyper

 • Ansvarlige investeringer

  Investeringer handler om at skabe et godt afkast. Men investeringer handler også om ansvarlighed. Derfor er Danske Banks retningslinjer for investering baseret på FNs principper  for selskabers samfundsansvar.

  Vores mål om at sikre dig det bedst mulige afkast kan godt forenes med ambitionen om ansvarlige investeringer. Det er nemlig vores opfattelse, at ordentlig optræden er en forudsætning for langsigtet værdiskabelse i et selskab.

  Retningslinjerne gælder for en række produkter, hvor vi varetager vores kunders investeringer, og sikrer, at vi ikke investerer i selskaber, som overtræder ansvarlighedsprincipper for bl.a. menneskerettigheder, arbejdsforhold, våbensalg og klima- og miljø.

  Uafhængige eksperter vurderer løbende, at vores investeringer overholder retningslinjerne.

  Læs mere

Andre har også set


Få alle fordelene i dag. Bliv kunde i Danske Bank.