Danske Porteføljepleje – året der gik 2018

På dette webinar gennemgår Senior Client Manager Thomas Nerup Olsen og Strateg Jacob Hvidberg Falkencrone fra Danske Bank kort de vigtigste begivenheder på de finansielle markeder i 2018 og forklarer hvad det har haft af betydning for afkastet i Danske Porteføljepleje. Desuden belyser de hvordan der på nuværende tidspunkt investeres i Danske Porteføljepleje, og giver deres bud på udsigterne for de finansielle markeder i den kommende periode.

DPP Webinar

Blev afholdt Tirsdag d. 15. januar

kl. 10.00 og  14.00, og varede omkring  30 min.

 

Links :

Podcast: Pengetanker 

 

Ved tekniske udfordringer:

  • Hvis webinaret ikke starter op (sort skærm), så lav en "refresh"/genindlæsning af siden.
  • Hvis der ikke er lyd på siden, så tjek, om lyden er slået fra/skruet ned.
Indholdet hentes
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.