Når du flytter en Betalingsservice-aftale, bliver regningen fremover betalt fra en anden konto. 


Sådan gør du

  • Log på 'Danske Netbank'.
  • Klik på 'Betal & overfør' i topmenuen og under 'betalingsaftaler' vælg 'Se og opret Betalingsaftaler'.
  • Vælg fanebladet 'Betalingsservice'.
  • Vælg 'Fra konto:' ved hjælp af funktionspilen, og klik på 'Hent'.
  • Find kreditor på listen, og klik på den.
  • Klik på 'Ret aftale'.
  • Vælg 'Fra konto' i dropdown listen, og klik på 'OK'.
  • Indtast adgangskode, og klik 'Godkend'.
  • Betalingsservice-aftalen er nu rettet.

Bemærk
Tidsfrister: Du kan flytte en Betalingsservice-aftale indtil den foregående bankdag kl. 16.00. Flytter du den senere, bliver betalingen gennemført som før den ene gang og dernæst flyttet til den ønskede konto.
Flytning fra et pengeinstitut til et andet: Hvis du ønsker at flytte dine Betalingsservice-aftaler fra et pengeinstitut til et andet, så skal du kontakte det pengeinstitut, som aftalerne skal flyttes over til. De sørger for at overføre de fremtidige betalinger til dem.