Sidste år kunne du få tre ugers indefrosne feriepenge - også kaldet feriemidler - udbetalt, og i løbet af de kommende uger bliver der åbnet op for udbetaling af de sidste to ugers feriepenge – hvis du vel at mærke har optjente feriepenge. Formålet er at sparke gang i forbruget og den danske økonomi, og på borger.dk kan du se, hvad beløbet er for dig.

Undlod du at få udbetalt de første tre ugers indefrosne feriepenge i 2020, kan du faktisk få samtlige 5 ugers feriepenge ud nu. Vælger du ikke at få dine feriepenge udbetalt nu, kan du som udgangspunkt først få dem udbetalt, når du når pensionsalderen. 

”Som udgangspunkt skal man betragte sine feriepenge som en god, ekstra pensionsopsparing,” fortæller Danske Banks privatøkonom, Louise Aggerstrøm Hansen.

Her gennemgår vi dine tre overordnede muligheder med feriepengene:

1. Du vil bruge dine feriepenge nu
Har du mere brug for pengene nu, end når du går på pension, så vær opmærksom på skatten. Udbetalingen af feriepengene bliver beskattet som personlig indkomst, medmindre din arbejdsgiver har indbetalt dine feriepenge til FerieKonto eller en feriekasse – så er der allerede betalt skat af pengene.

Hvis din årsindkomst inklusive de udbetalte feriepenge kommer over grænsen for topskat, skal du betale ca. 56 pct. i skat af feriepengene over grænsen. I 2021 skal du betale topskat af en årsindkomst på over 544.800 kroner efter 8 pct. arbejdsmarkedsbidrag. 

”Dermed kan du potentielt komme til at betale mere i skat ved udbetaling af pengene nu, end hvis du venter med at få dem udbetalt, til du går på pension,” fortæller Louise Aggerstrøm Hansen.

2. Du vil have feriepengene som ekstra buffer i din økonomi
Ønsker du ikke at bruge feriepengene her og nu, men vil du heller ikke have dem bundet helt til din pensionsalder? Så kan du få penge udbetalt og beskattet nu (som beskrevet under punkt 1) og have dem stående som frie midler, indtil du har brug for dem.

”Vær dog opmærksom på, at indlånsrenten er i bund og i mange tilfælde negativ. Skal du først bruge pengene om nogle år, kan det derfor være en god idé at overveje at investere pengene frem for at lade dem stå kontant i banken,” siger Louise Aggerstrøm Hansen.

Det kan du blandt andet gøre nemt og hurtigt med Danske Banks digitale investeringsløsning, june.dk, hvor du også altid kan få pengene ud igen til forbrug, når du ønsker det. Med investeringen af dine feriepenge følger dog ikke blot muligheden for et højere afkast, men naturligvis også en højere risiko. 

Har du brug for hjælp til at investere?

Hvis du gerne vil have dine feriepenge investeret i værdipapirer – eller bare ønsker en snak med os om dine muligheder, er du meget velkommen til at booke et møde med os.
Book møde

3. Du vil gemme feriepenge, til du går på pension
Har du brug for at polstre din pensionsopsparing yderligere, giver det god mening at lade pengene stå hos Lønmodtagernes Feriemidler og dermed også udskyde beskatningen af dem. 

”En fordel ved at lade pengene stå hos Lønmodtagernes Feriemidler er, at de – modsat ratepensioner og livrenter – ikke modregnes i tillæggene til folkepensionen, når de udbetales i forbindelse med pensionering. Derfor kan det være en god idé at lade pengene stå hos Lønmodtagernes Feriemidler frem for at hæve dem og indskyde dem på en ratepension eller livrente,” fortæller Louise Aggerstrøm Hansen.

Hos Lønmodtagernes Feriemidler vil dine penge løbende blive forrentet med et afkast, der er en kombination af lønudviklingen i samfundet og et markedsafkast fra en portefølje af aktier og obligationer. Det kan generelt betegnes som en forholdsvis forsigtig og sikker investering. 

Der er dog også en anden mulighed, forklarer privatøkonomen:

”Er der mange år til dit pensionstidspunkt, og ønsker du pengene investeret med en højere risiko – dvs. en højere andel af aktier – kan du overveje at få feriepengene udbetalt og selv investere dem. Så kan du på længere sigt få et højere forventet afkast af pengene, men vil også opleve større udsving i værdien undervejs,” siger Louise Aggerstrøm Hansen.

Hvad der er det bedste for dig, afhænger blandt andet af, hvordan du ønsker pengene investeret samt din skattesats nu og i fremtiden. Overvejer du at investere dine feriepenge, er du som altid velkommen til at kontakte din rådgiver og høre nærmere om mulighederne. 

Feriepengene kort fortalt

  • De indefrosne feriepenge skyldes overgangen til en ny ferielov, hvor optjent ferie for overgangsåret er blevet til en opsparing hos Lønmodtagernes Feriemidler. 
  • Beløbet svarer til de feriepenge, du har optjent fra 1. september 2019 til 31. august 2020 og er 12,5 pct. af din ferieberettigede løn i perioden.
  • Et flertal i Folketinget har åbnet op for udbetaling af feriepengene for at stimulere den coronatrængte danske økonomi.
  • Vælger du ikke at få dine feriepenge udbetalt nu, kan du som udgangspunkt først få dem udbetalt, når du når pensionsalderen.