Skattestyrelsen baserer sine skøn for din økonomi på gamle lønsedler – ikke mindst fra 2021, som er det seneste fulde år. Og for mange af os ser mange ting anderledes ud nu, end de gjorde i 2021, der var stærkt præget af corona. Dét kan have betydning for din økonomi.

Det kan med andre ord godt betale sig at se din forskudsopgørelse igennem. 

Her giver vores privatøkonom Louise Aggerstrøm Hansen dig tre tips til, hvad du skal være særligt opmærksom på ved din forskudsopgørelse i år:

 

cf4379f4-6f9f-474f-87a8-7762b76b0828

Tre tips til din forskudsopgørelse. Se videoen. (01:26)

 

Stigende renter er en vigtig faktor
Som nævnt i videoen er renterne steget en del i år. Både fastforrentede og en række variabelt forrentede realkreditlån er steget med omkring 3 procentpoint i løbet af 2022.

Samtidig har mange danskere omlagt deres realkreditlån og skal derfor betale mere i renter til næste år, end der lige nu fremgår af deres forskudsopgørelse. 

Gælder det også dig, kan du med fordel justere dine forventede renteudgifter, så du får det rigtige beløb i rentefradrag og dermed får flere penge udbetalt allerede fra årets start. Det kan være et kærkomment beløb i en tid med stort pres på mange familiers privatøkonomi.

Hvis du f.eks. har 2 millioner kroner i gæld, og renten på dit lån er steget med 3 procentpoint, vil dine renteudgifter blive øget med 60.000 kroner om året. Det giver et øget rentefradrag på omkring 15.000 kroner – altså mere end 1.000 kroner om måneden, som du kan få udbetalt med det samme frem for at vente til en efterregulering i 2024.

Du finder din forskudsopgørelse på skat.dk.

Husk tommelfingerreglen 
Opdatér din forskudsopgørelse løbende, hvis der sker væsentlige ændringer i din økonomi i løbet af året. Det gælder blandt andet hvis du:

  • skifter job 
  • går på pension 
  • køber eller sælger fast ejendom
  • kører færre eller flere dage på arbejde end normalt.

Få flere råd til din privatøkonomi i en tid med inflation og stigende renter

Læs mere