Stigende renter fylder meget i den del af nyhedsbilledet, der beskæftiger sig med økonomi. Og hvis du selv investerer, har du måske også tænkt over, hvad det hele betyder for dig – både nu og på sigt. 

Aktiemarkedet reagerer nemlig som så mange andre dele af samfundsøkonomien også på rentestigningerne. Men hvorfor egentlig? 

”Det hænger meget sammen med, hvorfor renten stiger. Normalt sker det, fordi det går godt i økonomien med høj vækst og faldende ledighed, men lige nu stiger renterne, fordi inflationen er blevet for høj. Så hæver centralbankerne renterne for at få den ned igen, og det har givet betydelige tab på både aktier og obligationer i år,” siger Frank Øland, chefstrateg i Danske Bank.

Han nævner tre konkrete faktorer, der tilsammen får aktiemarkedet til reagere ret kraftigt på rentestigninger:

”Når renten stiger, falder nutidsværdien af fremtidig indtjening, og samtidig stiger finansieringsomkostningerne for virksomheder med gæld. Endelig dæmper rentestigninger den generelle økonomiske vækst og dermed også virksomhedernes afsætningsmuligheder,” forklarer han.

Er opsparing det sikreste valg lige nu?
På grund af rentestigningerne og de medfølgende tab på aktier og obligationer er det oplagt at spørge, om dine penge står mere sikkert på en opsparing end i investeringer.

”En opsparing i banken er væsentligt mere sikker end eksempelvis investering i aktier. Til gengæld kan du risikere, at inflationen over tid udhuler værdien af den opsparing, du har stående i banken (eller syet ind i madrassen). Du mister ikke pengene, men du kan købe mindre for dem,” siger Frank Øland.

Obligationer kan dog være en god mellemvej mellem risikofyldte aktier og kontant opsparing.

”Der findes obligationer, der er næsten lige så sikre som en opsparing i banken. Det gælder for eksempel korte danske statsobligationer eller danske realkreditobligationer. Der er risikoen meget lille,” fortæller chefstrategen.

 

4 gode investeringsråd, når renten stiger

Frank Øland har fire råd og overvejelser til dig, der på grund af rentestigningen er nervøs på dine investeringers vegne:

1: Tag toppen af risikoen
Du kan tage toppen af risikoen ved at sælge lidt ud af dine aktier og købe obligationer med kort løbetid i stedet. Nu hvor renterne er steget en del, er obligationer blevet mere attraktive, og især obligationer med kort løbetid rammes ikke så hårdt, hvis renterne fortsætter med at stige.

2: Hav spredning i porteføljen
Vi anbefaler altid at investere med god spredning, fordi det mindsker risikoen uden at gå på kompromis med det forventede afkast. Allerbedst er det, hvis der både er aktier og obligationer i porteføljen, og dine aktieinvesteringer er spredt ud på forskellige sektorer og geografisk regioner. Det kan du for eksempel sikre ved at investere i fonde. 

Læs mere: 5 investerings-råd: Spred risikoen og øg chancen for større afkast

3: Stil dig ikke ud på sidelinjen
Hvis du er langsigtet investor, skal du huske på, at selv om markedet går op og ned, så har aktier historisk set været attraktive på lang sigt. Aktier har de seneste 100 år givet næsten 7 procent i gennemsnitligt årligt afkast. Der er selvfølgelig ingen garanti for fremtiden, hvor aktier også kan give tab, men historien peger altså på, at det har været rigtig godt at have aktier i porteføljen på lang sigt – og det forventer vi også fremover.

Derfor anbefaler vi heller aldrig, at man sælger alt og stiller sig helt ud på sidelinjen. Det kan være svært at komme ind igen på det rigtige tidspunkt, og man kan ende med at skulle vælge mellem at købe dyrere end man solgte eller blive ude på sidelinjen.

Vil du tale med en rådgiver om investering? Book møde

4: Husk, at første halvdel af 2022 var alt andet end normalt
Den aktuelle rentestigning efter en lang periode med negative renter var ekstrem. Det medførte det største tab for amerikanske obligationer siden 1788. De højere (mere normale) renter betyder, at det fremadrettet er blevet mere attraktivt at investere i obligationer. 

Det er også meget usædvanligt, at både aktier og obligationer er faldet så meget. Det mest normale er, at obligationer stiger i kurs, når aktierne falder. 

Så selvom den seneste tids udvikling på de økonomiske markeder med rette kan vække bekymring, er det værd at huske på, at det også har været helt usædvanligt, og at vi må forvente at vende tilbage til mere normale tilstande.

Hvilke aktier rammes typisk mest og mindst, når renten stiger?

  • Når renten stiger, rammes vækst-aktierne ofte hårdest. De er karakteriseret ved, at indtjeningen primært ligger langt ude i fremtiden. Måske er der slet ingen indtjening i dag, men forventning om en stor indtjening i en (fjern?) fremtid. Jo mere af den forventede indtjening, der ligger langt ude i fremtiden, jo mere falder aktiekursen. 
  • Omvendt klarer value-aktier sig normalt bedre i et miljø med stigende renter. Det er aktier i veletablerede selskaber, der ofte tjener og omsætter mere end det øvrige aktiemarked, men som til gengæld ikke forventes at vokse så meget i fremtiden. 
Denne publikation er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historiske afkast ikke er en indikation af fremtidige afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.