Vil du selv investere din opsparing, eller foretrækker du at overlade det til professionelle eksperter?

Ser man på data for næsten 280.000 investeringskunder i Danske Bank, har de gennem de senere år generelt været bedst tjent med det sidste.

”Kunder i Danske Banks investeringsløsninger, hvor vores eksperter plejer deres investeringer, har i gennemsnit fået et højere årligt afkast, og samtidig har de haft en lavere risiko i deres investeringer,” fortæller Jacob Hvidberg Falkencrone, der er chefanalytiker i Danske Bank.

Det viser afkasttallene

Data for investeringsløsninger omfatter blandt andet Flexinvest Fri, Puljeinvest, Danske Porteføljepleje og Flexinvest Forvaltning.

”Vi har data tilbage til 2014, og i perioden fra 2014 til 2020 har investorer i investeringsløsninger i gennemsnit fået et årligt afkast på 3,95 pct. efter omkostninger. Til sammenligning har kunder, der selv investerer deres opsparing i aktier, obligationer og fonde, fået et gennemsnitligt årligt afkast på 2,63 pct. Husk dog altid, at historiske afkast ikke siger noget om de fremtidige afkast,” siger Jacob Hvidberg Falkencrone.

Han understreger, at afkasttallet på 3,95 pct. er et gennemsnit på tværs af kunder, der har valgt forskellige niveauer af risiko i deres investeringer. Generelt har kunder med høj risiko i den pågældende periode fået højere afkast end kunder med lav risiko.

Vores eksperter justerer løbende sammensætningen af investeringer i forhold til, hvor de til enhver tid ser det mest attraktive afkastpotentiale. Det er det, vi med et fagudtryk kalder taktisk aktivallokering.

Har fået det bedste af to verdener

Kunder i Danske Banks investeringsløsninger har ikke blot fået et højere gennemsnitligt afkast, men har også oplevet mindre udsving i værdien af deres investerede opsparing i løbet af perioden.

”De har dermed fået det bedste af to verdener, og det er også tydeligt, når man ser på det risikojusterede afkast, målt ved det vi kalder Sharpe ratio. Det kan lyde lidt nørdet, men det udtrykker blot en investerings afkast set i forhold til dens risiko. Og her har kunder i Danske Banks investeringsløsninger i gennemsnit fået et langt højere afkast for den risiko, de har løbet, end de kunder, der selv forvalter deres investeringer,” fortæller chefanalytikeren.

Hvordan hænger det sammen, at investorer i investeringsløsninger både har fået højere afkast og har haft lavere risiko?
”Det skyldes formentlig en kombination af flere faktorer. I vores investeringsløsninger har vi meget fokus på at sprede investeringerne på mange forskellige aktivklasser og værdipapirer, hvilket reducerer den samlede risiko. Samtidig er vi tålmodige og tænker langsigtet, hvor mange private investorer fx køber og sælger aktier alt for ofte og går glip af en del af den langsigtede værdiskabelse. Endeligt sørger vores eksperter løbende for at justere sammensætningen af investeringer i forhold til, hvor de til enhver tid ser det mest attraktive afkastpotentiale. Det er det, vi med et fagudtryk kalder taktisk aktivallokering,” forklarer Jacob Hvidberg Falkencrone.TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering, hvis du ikke allerede modtager det.

Hvis du overvejer at investere

Kontakt din investeringsrådgiver i Danske Bank og hør om mulighederne, hvis du overvejer at investere din opsparing.
Book online møde