Del

Derfor er bæredygtighed vigtigt for dit afkast

I Danske Bank spiller bæredygtighed en vigtig rolle, når vi investerer penge på vegne af kunder – men hvad vil det sige? Mads Steinmüller er specialist inden for bæredygtige investeringer og besvarer en række af de vigtigste spørgsmål.

Hvad er bæredygtige investeringer?
Der er ingen universel definition af bæredygtige investeringer, men essensen er, at man som investor ikke blot fokuserer på finansielle faktorer i sin vurdering af investeringer, men også på bæredygtighedsfaktorer. Det kan fx være temaer som klimaforandringer, forurening, forhold for medarbejdere, skattetænkning og menneskerettigheder.

Hvorfor har bæredygtighed betydning for mit afkast?
Forbrugerne går i stigende grad går op i, hvordan selskaber agerer i forhold til bæredygtighed, og samtidig oplever selskaberne øget pres og regulering fra politikernes side. Det betyder, at det kan få en stadig større negativ effekt på selskabers indtjening – og dermed investorernes afkast – hvis de ikke har styr på den bæredygtige del af deres forretning. Modsat kan det løfte selskaber, hvis de bidrager til at løse de globale udfordringer inden for bæredygtighed.

Derfor går vi i Danske Bank meget op i at inddrage bæredygtighed i vores samlede vurdering af potentielle investeringer. Det er nødvendigt for at træffe gode investeringsbeslutninger, hvor vi har styr på vores risiko og kan levere attraktive afkast på længere sigt. Derudover kan vi også være med til at præge samfundet i en positiv retning.
Vi kan løbende være med til at påvirke selskaberne i en positiv og mere bæredygtig retning.Mads Steinmüller, specalist inden for bæredygtige investeringer i Danske Bank. 
Hvordan arbejder Danske Bank med bæredygtighed i sine investeringer?
Det er de enkelte investeringsteams – altså de specialister, der udvælger aktier og obligationer – der har ansvaret for at integrere bæredygtighed i deres investeringsbeslutninger side om side med analyser af traditionelle finansielle forhold som fx indtjening, pengestrømme, gæld og forretningsmodel.

Samtidig går vores investeringsteams i dialog med selskaber om deres dilemmaer og udfordringer inden for bæredygtighed, og vi stemmer på deres generalforsamlinger. På den måde kan vi løbende være med til at påvirke selskaberne i en positiv og mere bæredygtig retning.

Man hører ofte begrebet ESG inden for bæredygtige investeringer. Hvad betyder det?
ESG står for environment, social og governance – dvs. miljømæssige og sociale forhold samt selskabsledelse – og det er et nøglebegreb inden for bæredygtige investeringer, som vi også tager udgangspunkt i.

• Det miljømæssigt perspektiv handler fx om, hvor gode selskaber er til at omstille sig til grøn energi, og hvordan de håndterer farligt affald.
• Sociale forhold handler fx om arbejdsforhold, og om selskaber har styr på databeskyttelse.
• Mens god selskabsledelse fx sætter fokus på lønninger i bestyrelser og direktioner.

I Danske Bank har vi udviklet vores eget ESG-analyseværktøj, som giver vores investeringsteams et godt og hurtigt overblik over forskellige selskabers relevante ESG-forhold – herunder ikke mindst dem, der kan påvirke selskabernes økonomiske resultater.

Kan Danske Banks investeringsteams investere i alle typer selskaber?
Nej, generelt investerer vi ikke i selskaber med aktiviteter inden for kontroversielle våben som fx atomvåben, landminer og klyngebomber eller i selskaber, der henter en større del af deres omsætning fra tobak, termisk kul og udvinding af olie fra tjæresand. I nogle af vores investeringsløsninger kan der dog indgå enkelte fonde fra eksterne udbydere, der ikke nødvendigvis følger præcis de samme retningslinjer som Danske Bank. Derudover kan der i udvalgte investeringsprodukter være selskaber i andre brancher, der systematisk fravælges – fx alkohol, gambling, pornografi og militært udstyr.

På tværs af alle brancher kan der være enkeltselskaber, vi fravælger at investere i, fordi vi ser nogle udfordringer og dermed risici i forhold til bæredygtighed, som vi ikke bryder os om.

Hvor kan jeg læse mere om Danske Banks arbejde med bæredygtige investeringer?
Du kan læse mere på danskebank.com på linket her, hvor du også finder relevante publikationer om vores løbende arbejde med at integrere bæredygtighed i vores investeringer. Læs blandt andet om, hvordan vi har stemt på generalforsamlinger, og hvilke dialoger vi som led i vores aktive ejerskab har haft med selskaber.


TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering, hvis du ikke allerede modtager det.

Danske Bank har alene udarbejdet dette materiale til orientering, og det udgør ikke investeringsrådgivning. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering på baggrund af dette materiale, og få afdækket, om en given investering passer til din investeringsprofil, herunder risikovillighed, tidshorisont og tabsevne.

Hvis du overvejer at investere

Kontakt din investeringsrådgiver i Danske Bank og hør om mulighederne, hvis du overvejer at investere din opsparing.
Book online møde

Andre har også set


Få alle fordelene i dag. Bliv kunde i Danske Bank.