Gå til hovedindhold
Del

Vi strammer kursen over for fossil energi i dine investeringer

Fremover vil Danske Bank som hovedregel ikke investere i selskaber, der henter mere end 5 pct. af deres omsætning fra kul, tjæresand eller tørv. Mads Steinmüller er specialist inden for ansvarlige investeringer og forklarer, hvordan den skærpede klimakurs påvirker dine investeringer.

Hvad betyder de nye klimakrav?

”De betyder, at vi tager endnu et skridt for at støtte den grønne omstilling ved at stille endnu skrappere klimakrav til selskaber. Fremover vil vi ikke investere kundernes penge i selskaber, hvor mere end 5 pct. af omsætningen kommer fra aktiviteter inden for kul, tjæresand. Tidligere lå grænsen på 30 pct. Samtidig vil vi heller ikke investere i selskaber, hvor mere end 5 pct. af omsætningen kommer fra energiproduktion fra tørv. Det er led i vores plan om at udfase investeringer inden for de tre brændselstyper senest i 2040 for at understøtte Parisaftalen. Vi kan dog investere i selskaber, hvor mere end 5 pct. af omsætningen kommer fra kul, hvis de har en klar plan for at udfase kulaktiviteter i overensstemmelse med Parisaftalen,” fortæller Mads Steinmüller.

Hvilke investeringer er omfattet af de nye klimakrav?

”De nye restriktioner gælder for alle Danske Banks og Danske Invests investeringer på vegne af kunder. I nogle af vores investeringsløsninger i Danske Bank kan der dog indgå fonde fra eksterne udbydere, der ikke nødvendigvis følger præcis de samme retningslinjer som Danske Bank.”

Hvorfor strammer I kravene til fossil energi?

”Det gør vi af to grunde. For det første for at tilpasse kundernes investeringer til den grønne omstilling, hvor fossile brændstoffer i højere og højere grad udskiftes med grønnere alternativer. Det er med til at fremtidssikre kundernes potentiale for at få attraktive afkast. For det andet spiller det nye initiativ ind i vores ambition om at bekæmpe klimaforandringer og være med til at støtte udviklingen mod et mere klimavenligt samfund. Med andre ord forventer vi, at den skærpede klimakurs både er godt for klimaet og for kundernes investeringer.”

Hvorfor kan I fortsat investere i kul trods de nye restriktioner?

Vores arbejde med at understøtte den grønne omstilling bygger ikke kun på at fravælge selskaber. Det er mindst lige så vigtigt at skubbe klimabelastende selskaber fra sort til grøn. Derfor kan vi vælge at investere i selskaber med en omsætning fra kul på over 5 pct., hvis de har en troværdig klimaplan og tager konkrete skridt for at udfase kul i overensstemmelse med Parisaftalens udfasningskrav for fossil energi. Vælger vi at investere i disse selskaber, skal de eksempelvis have kvantitative mål for reduktionen af deres CO2-udledning, rapportere på deres CO2-udledning og være transparente omkring, hvordan de påvirker politikere inden for klimadagsordenen.

Du kan læse mere om vores arbejde med ansvarlige investeringer og klimadagsordenen her.

Denne artikel udgør ikke i sig selv investeringsrådgivning. Den skal ikke ses som opfordring til at købe eller sælge finansielle instrumenter eller investeringsservices. Investering er altid forbundet med en risiko, og afkast kan være negativt. Du er selv ansvarlig for at afklare juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering for dig.


TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering, hvis du ikke allerede modtager det.

Hvis du overvejer at investere

Kontakt din investeringsrådgiver i Danske Bank og hør om mulighederne, hvis du overvejer at investere din opsparing.
Book online møde

Andre har også set


Få alle fordelene i dag. Bliv kunde i Danske Bank.