1. Få styr på likviditeten i tide
”Pludselige ændringer i efterspørgslen eller omsætningen er faresignaler, som alle virksomheder skal være opmærksomme på. Likviditeten er et af de første steder, virksomhederne bliver ramt i en nedgangskonjunktur. Det er derfor vigtigt, at man holder øje med sin likviditet, så man kan nå at forebygge problemerne, inden de opstår. Det kan man gøre ved at skabe overblik og monitorering, så man hurtigt fanger ændringer - hvad end de opstår pludseligt eller kommer snigende, ” lyder det fra Christin Tuxen, som anbefaler virksomheder at få opbygge et likviditetsberedskab, så de er forberedte på uforudsete hændelser.

 

2. Overvej om nogle risici kan afdækkes
”Har virksomheden indtægter eller udgifter i udenlandsk valuta? Hvordan påvirkes virksomhedens gæld af rentestigninger? Er der risiko for, at vigtige leverandører går konkurs? Det er spørgsmål man som virksomhed kan stille sig selv for at fange eventuelle faresignaler, når det kommer til risikostyring,” lyder det fra Christin, som samtidig opfordrer virksomheder til at overveje, om de skal få afdækket de klassiske risici:

”Er man som virksomhed i stand til at være på forkant, kan det være en god idé at få afdækket nogle af de finansielle risici. Det kan man f.eks. gøre gennem valutasikring og rentesikring, så man kan frigøre ressourcer til at fokusere på de nye risici, som ofte opstår i usikre tider.”

Læs mere om Valutasikring
Læs mere om Rentesikring3. Vær klar til at ændre fokus
”Som en reaktion på stærk efterspørgsel og store forsyningsudfordringer opbyggede mange virksomheder store lagre i starten af året. Nu er økonomien forandret, og et bugnede varelager kan derfor være et faresignal, man som virksomhed skal tage alvorligt,” forklarer Christin, som uddyber: 

”Hvis man som virksomhed for alvor bliver presset, skal man selvsagt i første instans se på, om man kan nedbringe sine omkostninger. Hvis det ikke er tilstrækkeligt, kan det eventuelt være nødvendigt at realisere nogle aktiver – her bør man i første omgang se på sine omsætningsaktiver. Et stort varelager vil f.eks. binde kapital og kan hurtigt tabe værdi, hvis efterspørgslen falder. Det kan derfor være relevant at se på, hvordan man får reduceret sit varelager til et
forretningskritisk niveau. Anlægsaktiverne er ofte en del af kerneforretningen og bør i udgangspunktet skånes i videst muligt omfang,” lyder det fra Christin Tuxen, som opfordrer Danske Banks erhvervskunder til at række ud til banken, hvis de har behov for hjælp eller sparring om virksomhedens økonomi. 

Skal vi se på dine muligheder sammen?

Har du brug for hjælp eller sparring om den økonomiske situation, så lad os se på dine muligheder sammen. Ring på 45 14 00 00