Hvordan rammer de stigende gaspriser danske virksomheder?
”De stigende gaspriser rammer først og fremmest virksomheder, som er direkte afhængige af gas i deres produktion. Industrien står for cirka 20 procent af gasforbruget i Danmark, og der er blandt andet tale om fødevareindustrien og industrier inden for byggeriet, hvor gas bruges til produktion af bl.a. tegl og mursten. Når gasprisen stiger, påvirker det også elpriserne, og de stigende gaspriser rammer derfor mange virksomheders produktionsomkostninger indirekte. Samtidig puster de stigende energipriser til inflationen og påvirker privatforbruget og virksomhedernes afsætningsmuligheder negativt,” forklarer Arne Lohmann Rasmussen.

Jesper Langborg Jensen uddyber:

”Fra dialogen med vores kunder hører vi, at de over en bred kam er fuldt ud opmærksomme på de udfordringer, de stigende gaspriser, eller et eventuel stop for Russisk gas, skaber. Virksomhedernes muligheder for at finde alternativer på den kortere bane er forskellige, men en af de mest oplagte er at omstille til brug af flydende gas, som kan transporteres fra eksempelvis USA (LNG gas),”

”En af vores kunder har allerede omlagt 90 procent af produktionen til LNG og sikret sig lange leveringsaftaler. Vi hører dog samtidig, at der begynder at komme mangel på de komponenter, der muliggør omstilling til LNG. Andre alternativer kunne være biogas, elektrificering, træpiller og olie. Med usikkerheden omkring gas er det oplagt at undersøge muligheden for en mere langsigtet bæredygtig omstilling, og det er her værd at bemærke, at der findes en række støtteordninger med mulighed for dækning af op til 50% af projektomkostninger,” fortæller Jesper Langborg Jensen.

Se tilskudsmuligheder fra energistyrelsen her: https://sparenergi.dk/erhverv/vaerktojer/tilskud

Hvordan påvirker det danske virksomheder, hvis gasforsyningen fra Rusland svigter? 
”I tilfælde af en forsyningskrise er fordelingsprincippet, at husholdninger og hospitaler kommer før større virksomheder - de såkaldte ’ikke-beskyttede’ gasforbrugere. Ikke-beskyttede gasforbrugere udpeges hvert år af Energinet på baggrund af kriterier fra Energistyrelsen. I øjeblikket tæller listen 63 virksomhedskunder, som ikke er garanteret at få leveret gas, hvis gasforsyningen svigter. Der kan dog være virksomheder på listen, som vurderes til at være samfundskritiske bl.a. fødevarevirksomheder, som kan prioriteres,” fortæller Arne Lohmann Rasmussen.

Find hele listen her: https://energinet.dk/Gas/Forsyningssikkerhed/Ikke-beskyttede-kunder

Hvad hvis vi ser ud over Danmarks grænser?
”Et europæisk gasstop vil ramme mange danske virksomheder, idet deres leverandører eller kunder kan blive påvirket. På samme måde som Danmark har en liste over ’ikke-beskyttede gasforbrugere’, har andre lande lignende foranstaltninger, idet det er et EU-krav. Det er velkendt, at især den tyske fremstillings-, og ikke mindst kemindustri, er særdeles afhængig af gas. Byggeriet kan også blive påvirket af et fald i produktionen af energiintensive byggematerialer på europæisk plan,” forklarer Arne Lohmann Rasmussen.

”Risikoen for endnu højere priser, eller ligefrem manglende leverancer, er en risiko, man bør tage alvorligt i sin planlægning.  Vi anbefaler derfor, at virksomheder holde sig ajour med, om deres kunder eller leverandører kan blive påvirket. Især hvis de ikke har mulighed for at skifte til andre energikilder. Derudover kan man overveje at få lavet en juridisk vurdering af sine kontrakter, så man har overblik over fx ’force majeure’ ved stop for gasleverancer,” lyder det fra Arne Lohmann Rasmussen.

I Tyskland eksisterer der ikke en liste med ’ikke beskyttede gasforbrugere’, men du kan læse mere om de tyske nødplaner her: https://www.bmwk.de/Redaktion/EN/FAQ/Emergency-Plan-for-Gas/emergency-plan-for-gas.html

Find Danske Banks seneste analyser relateret til krigen i Ukraine: https://research.danskebank.com/research/#/Research/articlelist/Updates