Det er nemt at shoppe hjemme fra sofaen i ro og mag og få varerne leveret til døren. Desværre er en del webshops rene fupbutikker, som kun er ude på at snyde dig. Et er, at du måske får kopivarer eller slet ikke får det, du har købt. Du risikerer også, at dine kortoplysninger bliver misbrugt eller solgt til andre svindlere.

Sådan bliver du mere sikker, når du handler online

  • Tjek, at danske webshops har et e-mærke. Du kan få bekræftet, at mærket er ægte på emaerket.dk.
  • Tjek, at webshoppen også har en fysisk adresse, mailadresse og telefonnummer. Hvis der ikke er nogen kontaktoplysninger, kan der være tale om en fupbutik.
  • Tjek, om sproget er knudret og fyldt med fejl, eller om priserne har underlige skæve beløb (f.eks. 387,67 kr.).
  • Tjek forbrugeranmeldelser på f.eks. Google eller Trustpilot.

Hvis du husker at tjekke om webshoppen ser troværdig ud, og at handelsbetingelserne er i orden, kan du spare dig selv for kedelige oplevelser.

 Når du skal betale på webshoppen

  • Brug altid et internationalt betalingskort (Visa eller Mastercard) eller MobilePay. Du skal oplyse kortnummeret, udløbsdatoen og sikkerhedskoden, men aldrig din pinkode.
  • Tjek, at der er en hængelås eller står ”https:” i adressefeltet i din browser. Så ved du, det er en sikker forbindelse. Hvis adressefeltet i din browser er grønt, er forbindelsen ekstra sikker.
  • Send aldrig dine kortoplysninger i en mail, og giv ikke dine kortoplysninger videre, med mindre du er ved at købe noget.