Hvis du skifter navn, får vi automatisk besked via cpr-registret.
Skifter du bopæl fra en adresse til en anden i Danmark, får vi automatisk din nye adresse fra Folkeregisteret.


Men hvis du har

hemmelig adresse eller
flytter til/fra udlandet,

skal du sørge for at give os besked direkte. Det nemmeste er at skrive til os via mobilbanken eller netbanken.