FATCA/CRS

Banker og andre finansielle institutioner er forpligtet til at identificere alle kunder, der er skattemæssigt hjemmehørende i et andet land end Danmark. Det gælder både private kunder og juridiske personer. Hvis du er blevet bedt om at udfylde vores kombinerede FATCA/CRS-egenerklæring, har du måske nogle spørgsmål til den. Vi har derfor udarbejdet denne side med ofte stillede spørgsmål, hvor vi informerer dig om skattelovgivningen i relation til FATCA og CRS samt om egenerklæringen, indberetningsprocessen og konsekvenserne af ikke at overholde lovgivningen.

FATCA: Lovgivning og anvendelsesområde

 • Hvad er FATCA?
  FATCA er en forkortelse for den amerikanske skattelov 'Foreign Account Tax Compliance Act', som har til formål at forhindre skatteunddragelse i USA. Alle de nordiske lande har underskrevet en mellemstatslig FATCA-aftale om udveksling af oplysninger med USA. Danmark har implementeret forpligtelser vedrørende udveksling af oplysninger i sin nationale lovgivning.
 • Hvad indebærer FATCA i praksis?
  Alle finansielle institutioner i Danmark er forpligtet til at overholde kravene i FATCA. Tilgangen kan dog være forskellig fra den ene institution til den anden. Finansielle institutter har forskellige metoder til at indsamle oplysninger fra kunder for at verificere deres FATCA/CRS-status. Det er grunden til, at egenerklæringen kan være forskellig fra bank til bank.

  Danske Bank spørger alle nye kunder og nogle af sine nuværende kunder om, hvor de er skattemæssigt hjemmehørende. Hvis en kunde generelt er skattepligtig uden for Danmark, skal han eller hun oplyse et gyldigt udenlandsk skatteidentifikationsnummer: Taxpayer Identification Number  (TIN)  til Danske Bank.

  Kunder, der er blevet identificeret som skattepligtige i USA, indberettes til SKAT i maj hvert år. Det samme gælder kunder, hvor der er fundet indicier for skattepligt i USA, se nedenfor, og som ikke svarer på vores henvendelse. 

  Indberetningen til SKAT vil indeholde oplysning om kontoindeståender og indtægter på konti, der er omfattet af kravet om indberetning.
 • Hvorfor har jeg modtaget et brev med spørgsmål om skattepligt I USA?
  Danske Bank er forpligtet til at lede efter indicier på potentiel skattepligt i USA. Det omfatter f.eks. statsborgerskab, adresse og telefonnummer i USA.

  Hvis vi har følgende oplysninger registreret om dig, vil vi kontakte dig:
    Kundeinformation  Dokumentation for at undgå indberetning

  Fødested eller statsborgerskab i USA

  Egenerklæring, ikke-amerikansk pas og erklæring om tab af statsborgerskab

  Green Card

  Egenerklæring og ikke-amerikansk pas

  Post- eller bopælsadresse i USA

  Egenerklæring og ikke-amerikansk pas

  Telefonnummer i USA

  Egenerklæring og ikke-amerikansk pas

  Stående instruktion om at overføre midler til en konto ført i USA

  Egenerklæring og ikke-amerikansk pas

  Person med en amerikansk adresse er tildelt fuldmagt til at administrere kontoen

  Egenerklæring

  C/o-adresse eller opbevaringsadresse ('hold mail')

  Egenerklæring


 • Jeg er skattemæssigt hjemmehørende i USA. Hvordan påvirker FATCA mig?
  FATCA indebærer, at Danske Bank sender oplysninger om dine konti til skattemyndighederne. Det er dit ansvar at sikre, at du udfylder dine  selvangivelser.
 • Mit barn er skattemæssigt hjemmehørende i USA. Hvordan påvirker FATCA mit barn?
  Mindreårige er ikke undtaget fra indberetning i henhold til FATCA. Hvis dit barn er skattemæssigt hjemmehørende i USA og kunde i Danske Bank, skal vi bruge de samme oplysninger for dit barn som for dig.
 • Jeg er født i USA. Hvordan påvirker FATCA mig?
  Hvis du er født i USA, og du ikke har givet afkald på dit amerikanske statsborgerskab, er du omfattet af indberetning i henhold til FATCA.
 • Jeg har oplyst, at jeg er skattemæssigt hjemmehørende i USA. Det er jeg ikke længere, hvad gør jeg?
  Hvis du tidligere har meddelt os, at du er skattemæssigt hjemmehørende i USA, og nu ikke længere er det, skal du sende en egenerklæring til Danske Bank med oplysning om, hvor du nu er skattemæssigt hjemmehørende.

CRS: Lovgivning og anvendelighed

 • Hvad er CRS?
  CRS - Common Reporting Standard - er en global standard for automatisk udveksling af oplysninger om finansielle konti.

  Formålet med CRS er at forhindre international skatteunddragelse. Ifølge CRS-standarden skal finansielle institutioner identificere finansielle konti, der indehaves af kunder, der er skattemæssigt hjemmehørende i et andet land eller en anden jurisdiktion end deres eget/egen.

  CRS-reglerne er baseret på FATCA-reglerne, men CRS adskiller sig fra FATCA på væsentlige punkter. Den vigtigste forskel er, at CRS omfatter omkring 100 lande, mens FATCA kun omfatter USA og kontohavere, der er skattemæssigt hjemmehørende i USA. Alle EU's medlemslande deltager i CRS og har underskrevet en aftale om automatisk udveksling af finansielle oplysninger - DAC2-direktivet.
 • Hvad indebærer CRS i praksis?
  Alle finansielle institutter i Danmark er forpligtet til at overholde kravene i CRS. Tilgangen kan dog være forskellig fra den ene institution til den anden. Finansielle institutter har forskellige metoder til at indsamle oplysninger fra kunder for at verificere deres CRS-status. Det er grunden til, at egenerklæringen kan være forskellig fra bank til bank. Danske Bank spørger alle nye kunder og nogle af sine nuværende kunder om, hvor de er skattemæssigt hjemmehørende. Hvis en kunde generelt har skattepligt uden for Danmark, skal han eller hun oplyse et gyldigt udenlandsk skatteidentifikationsnummer: Taxpayer Identification Number (TIN) til Danske Bank.

  Kunder, der er blevet identificeret som skattepligtige i et andet land end Danmark, vil blive indberettet til SKAT i maj hvert år. Det samme gælder kunder, hvor der er fundet indicier for udenlandsk skattepligt, se nedenfor, og som ikke svarer på vores henvendelse.

  Indberetningen vil indeholde oplysninger om kontoindeståender og indtægter på konti, som er omfattet af kravet om indberetning.
 • Jeg er skattemæssigt hjemmehørende i udlandet. Hvordan påvirker CRS mig?
  CRS indebærer, at Danske Bank sender oplysninger om dine konti til skattemyndighederne. Det er dit ansvar at sikre, at du udfylder dine selvangivelser.
 • Mit barn er skattemæssigt hjemmehørende i udlandet. Hvordan påvirker CRS mit barn?
  Mindreårige er ikke undtaget fra indberetning i henhold til CRS. Hvis dit barn er skattemæssigt hjemmehørende i udlandet og er kunde i Danske Bank, skal vi bruge de samme oplysninger for dit barn som for dig.
 • Jeg har oplyst, at jeg er skattemæssigt hjemmehørende i udlandet. Det er jeg ikke længere, hvad gør jeg?
  Hvis du tidligere har meddelt os, at du var skattemæssigt hjemmehørende i udlandet, men nu ikke længere er det, skal du sende en egenerklæring til Danske Bank med oplysninger om, hvor du nu er skattemæssigt hjemmehørende.

Processen vedrørende egenerklæring

 • Hvorfor har jeg modtaget et brev med spørgsmål om skattepligt i udlandet?
  Danske Bank er forpligtet til at lede efter indicier på potentiel skattepligt i udlandet. Det omfatter f.eks. udenlandsk adresse eller telefonnummer. Hvis vi har følgende oplysninger registreret om dig, vil vi kontakte dig:
    Kundeinformation  Dokumentation for at undgå indberetning

  Udenlandsk post- eller bopælsadresse

  Egenerklæring og pas fra et land, der ikke er indicielandet

  Det eneste registrerede telefonnummer er et ikke-dansk nummer

  Egenerklæring og pas fra et land, der ikke er indicielandet

  Stående instruktion om at overføre midler til en udenlandsk konto

  Egenerklæring og pas fra et land, der ikke er indicielandet

  Person med en udenlandsk adresse er tildelt fuldmagt til at administrere kontoen

  Egenerklæring

  C/o-adresse eller opbevaringsadresse (hold mail)

  Egenerklæring

 • Hvordan ved jeg om jeg er skattemæssigt hjemmehørende i et andet land?
  Generelt anses man for at være skattemæssigt hjemmehørende i det land, hvor man tilbringer mere end 183 dage inden for en periode på 12 måneder. I nogle lande anses man dog for at være skattemæssigt hjemmehørende i det pågældende land, selv om man bor i et andet land, f.eks. hvis ens familie eller faste bopæl er i det andet land. Nogle få lande, herunder USA, baserer beskatning på statsborgerskab. Hvis du er i tvivl om, hvor du er skattemæssigt hjemmehørende, kan du få rådgivning hos skattemyndighederne eller en skatteekspert.
 • Hvilke oplysninger skal jeg sende til jer?
  De oplysninger, Danske Bank anmoder om fra dig, afhænger af, hvilke indicier der er fundet, se nærmere ovenfor. Hvis du er ny kunde i Danske Bank, skal du altid meddele os, hvor du er skattemæssigt hjemmehørende, ligesom du skal oplyse dit/dine TIN.
 • Hvad sker der hvis jeg ikke reagerer på brevet eller giver forkerte oplysninger?
  Hvis du ikke svarer på et brev om udenlandsk skattepligt, vil Danske Bank anse dig for at være indberetningspligtig i forhold til det pågældende land og sende oplysninger til skattemyndighederne. Hvis du forsætligt giver forkerte oplysninger, kan Danske Bank være nødsaget til at genoverveje kundeforholdet.
 • Hvad er TIN?
  TIN er en forkortelse for Taxpayer Identification Number (TIN), dvs. skatteidentifikationsnummer. Hvis du er skattemæssigt hjemmehørende i USA og mangler et amerikansk skatteidentifikationsnummer, skal du kontakte Internal Revenue Service.
 • Hvor kan jeg finde information om den lokale pendant til TIN i mit land?
  Hvis du har brug for yderligere oplysninger om dit lands skatteidentifikationsnummer, skal du kontakte en skatterådgiver eller læse afsnittet om Taxpayer Identification Number på OECD’s CRS-portal.
 • Hvad menes der med at være skattemæssigt hjemmehørende og skattepligt?
  Danske Bank er forpligtet til at have oplysninger om, hvor du er skattemæssigt hjemmehørende, hvilket betyder, i hvilket land eller hvilke lande du anses for at have skattemæssigt hjemsted (fuld skattepligt) ifølge det pågældende lands nationale lovgivning.
 • Andre banker har anmodet om de samme oplysninger
  Hvis du er kunde i en anden bank og har informeret denne bank om, hvor du er skattemæssigt hjemmehørende, skal du også informere os. Banker udveksler ikke oplysninger om kunder med hinanden.

FATCA- og CRS-indberetning

 • Sender I oplysninger til skattemyndighederne?
  Danske Bank indsender oplysninger om indberetningspligtige kunder, deres konti og indtægter som f.eks. udbytte, renter og salgsprovenuer, der tilskrives deres konti en gang om året.
 • Hvorfor skal I registrere, hvor jeg har skattepligt?
  FATCA og CRS indebærer, at banker og finansielle institutioner, der driver virksomhed i Danmark, herunder Danske Bank, skal identificere kunder, der er skattepligtige uden for Danmark. Desuden skal banker og finansielle institutioner indberette oplysninger om sådanne kunder til SKAT, som videregiver oplysningerne til de relevante udenlandske skattemyndigheder.

Kontakt os

Hovednummer

70 123 456
 • Åbningstider Kontakt os hele døgnet

Teknisk support til Netbank:

70 105 501
Man-tors: 08.00 - 21.00
Fredag:     08.00 - 18.00
Lørdag:     10.00 - 18.00
Søndag:    10.00 - 21.00

Spær dit kort:

70 20 70 20

Bliv kunde:

70 10 17 08
Flere kontaktnumre.
 • Ring til os
 • Find os
  Find afdeling eller Hæveautomat
 • Book et møde

  Du kan altid bestille et uforpligtende møde med en af vores rådgivere.

 • Skriv til os