I Danske Bank arbejder vi løbende på at forbedre vores investeringsløsninger som fx Flexinvest Fri og Danske Porteføljepleje, så vi kan levere attraktive afkast til dig og andre investeringskunder.

Derfor lancerer vi nu et nyt element i investeringsløsningerne, der gør det muligt for os at agere hurtigere på de finansielle markeder. Det nye element er fonden Tactical Asset Allocation Fund, som du fremover kan se i oversigten over dine investeringer.

”Den nye fond giver os endnu bedre muligheder for at udnytte de mere kortsigtede investeringsmuligheder, der løbende opstår på de globale aktie- og obligationsmarkeder,” siger Bo Bejstrup Christensen, der er chefporteføljeforvalter i Danske Bank.

Herunder forklarer vi hvordan:

Med hurtigere gennemførsel af handler forventer vi at kunne skabe yderligere værdi for vores kunder.Bo Bejstrup Christensen, chefporteføljeforvalter i Danske Bank. 
Sådan investerer vi dine penge
I vores investeringsløsninger placerer vi løbende dine penge i en kombination af forskel­lige fonde, der hver især investerer i udvalgte aktier eller obligationer. Den præcise sammensætning af fonde afhænger både af din risikovillighed og tidshorisont samt af vores forventninger til økonomien og de finansielle markeder.

”Har vi fx positive forventninger til aktiemarkedet, kan vi øge andelen af aktier i dine investeringer og reducere andelen af obligationer, men selvfølgelig altid inden for nogle fastlagte rammer,” forklarer Bo Bejstrup Christensen.

På den måde foretager vi løbende større og mindre tilpasninger af dine investeringer, alt efter hvor vores erfarne investeringsspecialister ser de mest attraktive afkastmuligheder.

Det nye element i dine investeringer
Hidtil er en del af disse justeringer sket via handel med fonde – fx ved at købe en fond med aktier og modsat sælge ud af en fond med obligationer.

Fremover vil nogle af de løbende justeringer dog ske inde i den nye fond – Tactical Asset Allocation Fund – der både kan investere i aktier og obligationer.

”Konkret betyder det, at vi vil foretage færre handler mellem forskellige fonde og i stedet foretage flere handler inde i den nye fond. Det er en fordel, fordi det tager længere tid at købe og sælge fonde end at købe og sælge aktier og obligationer i den nye fond – og dermed kan vi bedre reagere på de mere kortsigtede investeringsmuligheder, der til stadighed opstår på de finansielle markeder,” fortæller Bo Bejstrup Christensen.

Begrænset betydning for dine omkostninger
Lanceringen af den nye fond afspejler, at Danske Banks nuværende investeringsteam ønsker at foretage flere, mindre justeringer af porteføljerne end tidligere.

”Vi har i forvejen et godt og effektivt setup for vores investeringsløsninger, men prøver hele tiden at gøre det bedre, og med hurtigere gennemførsel af handler forventer vi at kunne skabe yderligere værdi for vores kunder. Det er dog ikke en garanti,” siger Bo Bejstrup Christensen.

Den nye fond forventes kun at få marginal betydning for omkostningerne i vores investeringsløsninger. Hvor den for nogle kunder potentielt kan medføre lidt højere omkostninger, kan den for andre kunder medføre lidt lavere omkostninger, alt afhængig af den enkelte kundes investeringsløsning. Du kan i øvrigt altid se et overblik over omkostningerne i din investeringsløsning i den kvartalsvise rapport, du modtager. 


TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering, hvis du ikke allerede modtager det.

Danske Bank har alene udarbejdet dette materiale til orientering, og det udgør ikke investeringsrådgivning. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering på baggrund af dette materiale, og få afdækket, om en given investering passer til din investeringsprofil, herunder risikovillighed, tidshorisont og tabsevne.

Hvis du overvejer at investere

Kontakt din investeringsrådgiver i Danske Bank og hør om mulighederne, hvis du overvejer at investere din opsparing.
Book online møde