Kort fortalt

  • Så stor har fordelen ved geninvestering af udbytter været.
  • Du kan nemt og hurtigt sikre, at dine udbytter fra fonde automatisk geninvesteres.
  • Læs, hvordan du opretter automatisk geninvestering.
Det er snart højsæson for udbetaling af udbytter fra fonde. Spørgsmålet er, hvad du skal gøre med dem? Her er der en mulighed, som mange investorer ikke er opmærksomme på:

"Har du ikke brug for udbytterne her og nu, kan du i stedet lave en aftale med Danske Bank om, at pengene automatisk bliver geninvesteret. Så indgår de fortsat i din investerede opsparing, og på den måde sikrer du, at udbytterne arbejder videre for dig og forhåbentlig vokser sig til endnu mere," fortæller Jacob Hvidberg Falkencrone, som er chefanalytiker i Danske Bank.

Eksempel: Det viser tallene
Et kig i historiebøgerne viser, hvorfor det kan være en god forretning at geninvestere sine udbytter i stedet for løbende at bruge pengene:

Havde du for 25 år siden investeret 100.000 kr. i globale aktier, var de ved udgangen af 2021 vokset til ca. 465.400 kr., hvis du ikke havde foretaget dig noget eller geninvesteret dine udbytter undervejs, baseret på afkastdata for MSCI World-indekset. Samtidig havde du i perioden modtaget ca. 78.000 kr. i udbytter efter udbytteskat på 27 pct. I alt beløber det sig altså til ca. 543.400 kr.

"Men havde du løbende geninvesteret udbytterne, var din investerede opsparing i stedet vokset til omkring 690.800 kr. – dvs. 225.400 kr. mere efter 27 pct. skat af udbytterne. Til gengæld havde du ikke fået udbetalt de ca. 78.000 kr. i udbytter undervejs. I sidste ende havde du altså samlet set haft ca. 147.400 kr. mere. Husk dog, at historiske afkast selvfølgelig ikke er en pålidelig indikator for fremtidige afkast, og at afkast kan også blive negative," siger Jacob Hvidberg Falkencrone.Få udbytterne geninvesteret automatisk
Vil du ikke selv stå for geninvesteringen, men gerne nyde godt af effekterne, kan du få Danske Bank til automatisk at geninvestere dine udbytter i de samme fonde, som udbytterne er udbetalt fra. Så opnår du samtidig en besparelse, fordi udbytterne geninvesteres uden omkostninger. Vær opmærksom på, at det alene er udbytter over 1000 kr., der automatisk geninvesteres.

Danske Invest-fondene udbetaler udbytter for 2021, efter de er blevet endeligt godkendt den 7. februar, og skal udbytterne geninvesteres automatisk, skal du oprette en geninvesteringsaftale i netbanken inden den 7. februar i år. Det er gratis at oprette aftalen. 

"Geninvesteringsaftalen omfatter naturligvis også udbytter fra andre fonde end Danske Invest-fonde, så udbytter fra sådanne fonde på samme måde geninvesteres i de samme fonde. Her er det afgørende, at geninvesteringsaftalen er oprettet i tilstrækkelig tid, inden udbytterne udbetales," siger Jacob Hvidberg Falkencrone.

Sådan opretter du en geninvesteringsaftale
Men hvordan opretter du så en geninvesteringsaftale? Det er ret simpelt: 
1. Log på netbank
2. Vælg Investering
3. Vælg Geninvestering
4. Vælg depot(er), hvor du ønsker geninvestering
Det er faktisk alt, hvad det kræver. Og du er selvfølgelig altid velkommen til at hive fat i din rådgiver, hvis du har spørgsmål. 

HUSK: Som investeringskunde i Danske Bank kan du løbende få adgang til vores anbefalinger af interessante investeringer inden for forskellige regioner, sektorer og temaer.


Denne publikation er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historisk afkast ikke er en indikation af fremtidigt afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.

Find den rette investering for dig

Vi kan hjælpe alle med at investere deres opsparing – fra små beløb til store formuer.
Tjek dine muligheder