Det seneste år er forbrugerpriserne steget med 6,7 pct. i Danmark – den højeste inflation i næsten 40 år – og det udhuler købekraften af danskernes kontante opsparinger, så du gradvist kan købe mindre for dine penge. Men spørgsmålet er, hvad du kan gøre ved det? Det har vi spurgt Danske Banks chefstrateg, Frank Øland, om. 

”Vil du undgå, at inflationen fremover udhuler værdien af din kontante opsparing i banken, gælder det om at forsøge at få et fornuftigt løbende afkast af pengene, som i et eller andet omfang kompenserer for de negativer effekter af inflationen. Men det er klart, at du ikke kan få 6,7 pct. i forventet årligt afkast af din opsparing uden at investere dine penge med en betydelig risiko. Mindre kan dog også gøre det i de kommende par år, hvor vi forventer lavere inflation,” siger han.

”Sætter du pris på, at dine penge står trygt og godt i banken uden risiko for kursfald på de finansielle markeder, bør du derfor lade dem være, hvor de er, leve med de negative effekter af inflationen – og glæde dig over, at vi forhåbentlig har udsigt til lavere inflation fremover,” fortæller  Frank Øland, chefstrateg i Danske Bank.

Som Frank Øland understreger, er der dog intet magisk og risikofrit quickfix til at beskytte sin opsparing mod inflation. Så snart du begynder at investere, stiger din risiko. 

”Sætter du pris på, at dine penge står trygt og godt i banken uden risiko for kursfald på de finansielle markeder, bør du derfor lade dem være, hvor de er, leve med de negative effekter af inflationen – og glæde dig over, at vi forhåbentlig har udsigt til lavere inflation fremover,” fortæller han.

Vi forventer, at inflationen snart har toppet
Fra april 2021 til april 2022 steg forbrugerprisindekset ifølge Danmarks Statistik med 6,7 pct., blandt andet som følge af højere energipriser og fragtrater. I Danske Bank forventer vi dog lavere inflation i de kommende år. For 2022 som helhed forventer vi en inflation på 4,5 pct., og for 2023 en inflation på 1,2 pct.

Obligationer er blevet interessante igen
Har du appetit på lidt højere risiko med din opsparing, peger chefstrategen på flere muligheder inden for obligationsmarkedet:

”For blot et halvt år siden var renten på mange obligationer negativ, men de stigende renter på obligationsmarkedet betyder, at obligationer efterhånden udgør et interessant alternativ til kontanter. Investerer du i danske obligationer med relativt korte løbetider – fx via en fond – er risikoen begrænset, og her begynder du nu at kunne få et forventet afkast, der er værd at overveje. Stiger renterne yderligere, vil du dog opleve et kurstab på obligationerne, mens du modsat vil få en kursgevinst ved rentefald,” fortæller Frank Øland.

Indbygget inflationssikring
En anden mulighed er såkaldte indeksobligationer, hvor værdien af obligationerne bliver opskrevet i takt med inflationen. De har altså en form for indbygget inflationssikring.

”Som følge af stigende inflation har den type obligationer de seneste tre år givet det højeste afkast. Det er dog ingen garanti for, at det også vil være tilfældet fremover. Indeksobligationer er mest attraktive i et scenarie, hvor inflationen stiger mere end forventet – som vi fx har oplevet de seneste år. Hvis inflationen fremover bliver lavere end forventet, kan indeksobligationer forventes at give et lavere afkast end traditionelle obligationer, og rentestigninger vil alt andet lige også give et kurstab på indeksobligationer lige som på traditionelle obligationer, hvilket vi har set i år” siger Frank Øland.

De mere avancerede værn mod inflation
Historisk set har såkaldte reale aktiver som fx ejendomme, jord og guld ifølge Frank Øland været betragtet som en type investeringer, der giver en vis grad af beskyttelse mod inflation, fordi værdien af aktiverne i et eller andet omfang følger den generelle prisudvikling i samfundet. Men ejendomme og jord kræver, at man investerer betydelige beløb, og samtidig er det dyre og tidskrævende aktiver at købe og sælge og kan blive ramt af rentestigninger, stemningsskifte i boligmarkedet osv. Guld er spekulativt og kan blive påvirket af mange andre faktorer end inflationen.
Hvis du overvejer aktier
På længere sigt forventer vi, at aktier i gennemsnit vil give et markant højere årligt afkast end obligationer samt inflationen for den sags skyld. En investering i aktier er dog ikke for den forsigtige opsparer. Som vi har oplevet i år, risikerer du perioder med betydelige kursfald undervejs.
Også inden for aktier er der investeringer, der er mindre sårbare over for høj inflation end andre. 

”Gå efter aktier i selskaber, som har pricing power – dvs. mulighed for at hæve priserne på deres varer eller services, uden at det går for meget ud over efterspørgslen. Den type selskaber kan bedre sende prisstigninger på råvarer, energi, lønninger m.m. videre til deres kunder,” fortæller Frank Øland.

Generelt anbefaler han i øjeblikket potentielle investorer at have særligt fokus på såkaldte kvalitetsaktier, som er en betegnelse for selskaber, der blandt andet har en stabil vækst i indtjeningen og lav gæld. Ifølge chefstrategen er de generelt blandt de selskaber, der er bedst rustet til perioder med potentielt aftagende økonomisk vækst og højere renter som følge af den høje inflation.
Læs mere om kvalitetsaktier  
Hvis du overvejer at investere din opsparing
Find den rette investering for dig – vi kan hjælpe alle med at investere.
Find den rette investering for dig

Denne publikation er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historiske afkast ikke er en indikation af fremtidige afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.