I forbindelse med Flexinvest Fri-sagen i 2019 igangsatte vi en gennemgang af alle relevante investeringsprodukter for at afdække, om vi havde lignende udfordringer med andre produkter. Gennemgangen har indtil videre vist, at der i en periode fra 2017 til 2018 var en lignende udfordring med forventet negativt nettoafkast i nogle af lavrisikostrategierne i pasningsløsningen, Danske Porteføljepleje, som vi ikke informerede kunderne tilstrækkeligt om. Det beklager vi og går i dag igang med at informere de berørte kunder og vil naturligvis kompensere dem.

Hvilke kunder drejer det sig om?
Det drejer sig primært om nuværende og tidligere Private Banking-kunder, som har haft Danske Porteføljepleje med en lavrisikostrategi i en periode mellem 2017 og 2018. I alt er ca. 900 kunder berørt.

Hvordan skal du som Danske Porteføljepleje-kunde forholde dig?

Du behøver ikke foretage dig noget. Vi sender et orienteringsbrev ud til alle de berørte kunder i den kommende tid.

Vi er samtidig i gang med at beregne, hvordan de berørte kunder skal kompenseres, og vi kan derfor endnu ikke informere om, hvor meget den enkelte kunde skal have tilbage. Dette vil blive oplyst, så snart vi har beregningerne på plads for de enkelte kunder – samt hvordan kompensationen skal behandles skattemæssigt.