Denne artikel er hentet fra rapporten ”Danskernes Økonomiske Tryghed”, der er en årlig tilbagevendende rapport, der tager temperaturen på danskernes forhold til deres økonomi. I 2020-udgaven er der særligt fokus på corona.

Prisfaldet i marts var på alle måder forventeligt. Nedlukningen af Danmark førte til aflysning af åbent hus-arrangementer og vanskeliggjorde almindelige fremvisninger, og samtidig var usikkerheden i marts på sit højeste i forhold til omfanget af den igangværende krise og de langsigtede konsekvenser – sundhedsmæssigt og økonomisk.

Hastigt stigende realkreditrenter, gjorde blot usikkerheden større. På få uger steget renten på et fastforrentet realkreditlån fra 0,9 procent til 1,7 procent i effektiv rente, blandt andet fordi internationale investorer, som led i et generelt frasalg af værdipapirer, begyndte at afhænde deres beholdning af danske obligationer.

Allerede i april begyndte boligpriserne dog at stige igen, og i juni var boligpriserne tilbage på samme niveau som i starten af året, og ifølge tal fra boligsiden.dk var priserne for flere boligtyper i august de højeste nogensinde.

Afventende sælgere

Det er bemærkelsesværdigt både, hvor hurtigt boligpriserne igen er begyndt at stige efter prisfaldet i marts, og at priserne nu faktisk er højere end før krisen, selvom danskernes boligoptimisme er lavere.

Usikkerhed og stigende arbejdsløshed vil som sagt normalt gøre boligkøbere mere tilbageholdende, ikke mindst i forhold til så store og langsigtede investeringer som boligkøb.

Usikkerheden har dog ikke blot ramt potentielle boligkøbere. Også mange boligejere, der havde overvejet at sætte deres bolig til salg, har været tilbageholdende, fordi de har vurderet, at vilkårene for salg lige nu ville være ugunstige.

Sidst i marts vurderede 30 procent af danske boligejere, at deres egen bolig ville falde i værdi, og sideløbende er udbuddet af boliger til salg faldet fra 34.000 huse i januar til 28.500 huse i juni, mens udbuddet af lejligheder er faldet tilsvarende.

Få tvangssalg

Denne udvikling er udtryk for, at boligsælgere ikke har følt sig tvunget til at sælge, og der har således heller ikke været nogen stigning i antallet af tvangsauktioner i Danmark. Mange boligejere, der har mistet deres job under coronakrisen, har indtil nu været dækket af offentlige lønkompensationspakker, og flere danske banker og realkreditinstitutter har tilbudt forskellige hjælpeforanstaltninger, herunder ekstraordinære afdragsfrie perioder, som kan have hjulpet boligejere, der har mistet deres job ved at tilbyde dem et økonomisk pusterum.

Dertil kommer, at danskerne er langt bedre rustede til udsving på boligmarkedet i dag, end da finanskrisen ramte, blandt andet fordi mange tager langt mindre risikable lån og har mere luft i økonomien.

Hurtigt gang i boligsalget igen

Efter faldet i efterspørgslen i marts meldte køberne sig hurtigt på banen igen, og allerede i maj blev der fremvist 28 procent flere huse og lejligheder end samme måned året før. En del af denne stigning er teknisk og skyldes ændre-de fremvisningsmønstre, fordi åbent hus-arrangementer er blevet aflyst til fordel for flere individuelle fremvisninger af samme bolig.

Men fremvisninger har også ført til højere salgsaktivitet. Hussalget i juli 2020 var 19 procent højere end samme tidspunkt året før, og salget af lejligheder var 28 procent højere. I april 2020 var hussalget omvendt 17 procent lavere end året før, mens lejlighedssalget var hele 27 procent lavere.

I det omfang at boligsælgere har holdt sig tilbage af frygt for faldende priser og vanskelige salgsvilkår, kan udviklingen de seneste måneder forventes at få flere til at sætte deres bolig til salg.

Afslagene i udbudspriser var i august på det laveste niveau siden 2018, og blot 12 procent af alle boligejere forventer nu, at deres egen bolig vil falde i værdi mod omtalte 30 procent i marts.

Hele rapporten kan læses her. Den indeholder en lang række interessante artikler, blandt andet historier om, hvordan coronakrisen har fået os til at sætte vores boliger i stand, hvordan krisen styrket dansk nethandel, eksplosionen i sommerhushandler og meget mere.

Hvad er ”Danskernes Økonomiske Tryghed”?

Hvert år undersøger Danske Bank danskernes økonomiske tryghed gennem en landsdækkende spørgeundersøgelse. I år er undersøgelsen gennemført i marts, i august og i september for at afspejle den ekstraordinære økonomiske forandring, som vi har stået overfor siden foråret.

Som noget nyt kan du i år teste din egen økonomiske tryghed med den interaktive test. Prøv den her.