Flexinvest Fri - Godtgørelse og gennemgang af aftaler


 Den 1. juli 2017 ændrede vi prisen på investeringsproduktet Flexinvest Fri i forbindelse med implementering af ny lovgivning. Den måde, vi implementerede ændringerne på, betød, at omkostningerne blev for høje i forhold til det forventede afkast for en stor del af bankens kunder med Flexinvest Fri. Siden har vi sat prisen på Flexinvest Fri ned, og alle berørte kunder vil blive godtgjort.
Vi vil i løbet af de kommende måneder udbetale godtgørelsen til de kunder, der har eller haft Flexinvest Fri i perioden med et for højt aftalegebyr. Vi forventer, at alle berørte kunder vil have modtaget pengene inden udgangen af 2019.

Derudover kontakter vi i løbet af det næste år alle berørte kunder med en invitation til møde om deres Flexinvest Fri-aftale. På mødet gennemgår vi aftalen og ser på, om der er behov for justeringer. 

Her på siden kan du få svar på spørgsmål om godtgørelsen, og hvorfor det er vigtigt, at vi gennemgår din aftale sammen. Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på 55 85 02 05.Spørgsmål & svar

 • Hvordan ved jeg, om jeg har ret til godtgørelse?
  Vi har i juni sendt et brev til alle kunder, der vil modtage en godtgørelse. Det drejer sig om Flexinvest Fri-kunder i Danmark, som i perioden fra den 1. juli 2017 til den 19. november 2018 har haft penge investeret i Flexinvest Fri i visse investeringsstrategier. Det er dels kunder, der allerede havde en Flexinvest Fri-aftale før gebyrforhøjelsen, og dels kunder, der blev tilbudt Flexinvest Fri efter gebyrforhøjelsen var besluttet.
 • Hvor meget får jeg tilbage?

  Vi kontakter dig pr. brev i e-Boks eller med almindelig post, med information om, hvor meget du modtager i godtgørelse. Det er meget forskelligt, hvordan hver enkelt kunde skal godtgøres, da det afhænger af, 
  hvornår du købte produktet 
  hvilken investeringsstrategi du havde i den relevante periode, 
  hvor mange måneder du har betalt et for højt gebyr, 
  hvor meget du havde investeret i perioden med det for høje gebyr. 

  Dog kan vi fortælle dig, at der typisk vil der være tale om en godtgørelse på ca. 1.000-2.000 kr. i for meget betalt aftalegebyr.
  Vi forventer, at du vil modtage godtgørelsen inden udgangen af 2019.

   

 • Hvordan beregner I min godtgørelse?

  Det afhænger af, hvornår du har købt produktet:

  • Hvis du allerede havde investeret i produktet før forhøjelsen af aftalegebyret, som trådte i kraft den 1. juli 2017, vil du blive godtgjort for gebyrstigningen i perioden fra den 1. juli 2017 og indtil den 19. november 2018, hvor gebyret blev sænket. 
  • Hvis du købte produktet mellem den 1. februar 2017, hvor forhøjelsen af aftalegebyret blev besluttet, og den 19. november 2018, hvor vi sænkede gebyret, vurderer vi også, om du havde været bedre stillet, hvis vi havde rådgivet dig om et relevant alternativ til Flexinvest Fri. Hvis det er tilfældet, bliver du også godtgjort for dette.
 • Hvorfor er jeg ikke blevet informeret noget før?

  En række interne kontroller gjorde os klar over problematikken i Flexinvest Fri i efteråret 2018, hvorefter vi sænkede aftalegebyret for produktet, informerede Finanstilsynet og gik i gang med at undersøge sagen yderligere. 

  Vi har siden da brugt tid på grundigt at forstå problemet og konsekvenserne for vores kunder for at kunne give dig den information, du har behov for. Nu har vi det nødvendige overblik og ved, hvilke kunder der er berørt. Vi har sendt et brev til dig, hvis du er er berettiget til godtgørelse, og du vil modtage information om det konkrete beløb, så snart du modtager pengene.


 • Jeg købte Flexinvest Fri efter 1. februar 2017. Hvorfor har I solgt produktet til mig?

  Hvis du har købt en af de berørte Flexinvest Fri-strategier i perioden fra den 1. februar 2017 til den 18. november 2019, burde vi på daværende tidspunkt have rådgivet dig anderledes. Det beklager vi. Vores rådgivere har desværre ikke haft den nødvendige information, så de kunne yde dig den bedst mulige rådgivning om de mest relevante produkter på daværende tidspunkt.

  Du vil modtage en godtgørelse for det for høje aftalegebyr for Flexinvest Fri. Derudover er vi nu ved at beregne, om du havde været bedre stillet, hvis vi havde rådgivet dig om et relevant alternativ til Flexinvest Fri. I så fald vil du også blive godtgjort for forskellen.

 • Hvad gør I for at sikre, at der ikke er det samme problem for andre af jeres investeringsprodukter?
  Vi gennemgår regelmæssigt vores produkter, og derudover er vi nu ved at foretage en gennemgang af vores investeringsprodukter. Har du spørgsmål til dine investeringer, er du altid velkommen til at kontakte os. Vi gennemgår også gerne, om der er sket ændringer i dit liv, som kan have betydning for, hvilke investeringsløsninger der passer til dine behov i dag. 
 • Hvorfor skal jeg til møde?
  Vi inviterer dig til møde, fordi det er vigtigt, at du får gennemgået dine investeringer med jævne mellemrum. På den måde kan vi sammen sikre, at du har den løsning, der passer til dig. På mødet gennemgår du sammen med en af vores investeringsspecialister din Flexinvest Fri-aftale i forhold til din nuværende økonomiske situation og dine behov.
 • Har du spørgsmål som arving eller fuldmagtshaver?

  Hvis du er arving eller fuldmagtshaver i et bo, der omfatter en Flexinvest Fri-aftale, og har spørgsmål om godtgørelsen, kan du ringe til os på 45 13 93 33.