Flexinvest Fri 

Kompensation og gennemgang af aftaler


Den 1. juli 2017 ændrede vi prisen på investeringsproduktet Flexinvest Fri i forbindelse med implementering af ny lovgivning. Den måde, vi implementerede ændringerne på, betød, at omkostningerne blev for høje i forhold til det forventede afkast for en stor del af bankens kunder med Flexinvest Fri. Siden har vi sat prisen på Flexinvest Fri ned, og alle berørte kunder modtager en kompensation.

I 2019 har størstedelen af kunderne modtaget en tilbagebetaling af det for høje aftalegebyr samt en yderligere kompensation. Vi har d. 27. februar 2020 modtaget det bindende svar fra Skattestyrelsen, hvori det blev afgjort, at en del af kompensationen er skattepligtig. Alle berørte kunder modtager derfor snart et brev med information om, hvor meget der skal indberettes til Skattestyrelsen og hvordan dette skal gøres. 

Derudover er vi i fuld gang med at kontakte alle berørte kunder, hvor vi inviterer til et møde om deres Flexinvest Fri-aftale. På mødet gennemgår vi aftalen og ser på, om der er behov for justeringer. 

Her på siden kan du få svar på spørgsmål om kompensationen og beskatningen, og hvorfor det er vigtigt, at vi gennemgår din aftale sammen. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.


Spørgsmål & svar

 • Skal jeg betale skat af min kompensation?
  Skattestyrelsen har nu bekræftet, at alle kunder skal betale skat af en del af kompensationen.

  Vi beregner i øjeblikket, hvilke beløb du skal indberette på din årsopgørelse, så du kommer til at betale den korrekte skat. Vi kan derfor først svare på spørgsmål om din konkrete beskatning, når beregningerne er på plads.  Så snart dette er på plads, sender vi dig et brev, hvor vi oplyser præcist, hvor meget af din kompensation, der er skattepligtig, og hvordan du skal indberette det på din årsopgørelse. 
 • Hvor meget af min kompensation er skattepligtig?

  Hvor meget af din kompensation, der er skattepligtig, afhænger af, hvordan du er blevet kompenseret.

   

  1. Har du modtaget den del af aftalegebyret, der var for højt, samt et yderligere nedslag på 8,05% i aftalegebyret, skal du kun betale skat af selve nedslaget. Den del af aftalegebyret, der var for højt, er skattefrit. 

  2. Har du - ud over ovenstående - også modtaget kompensation for forskellen på det afkast, du kunne have opnået i et relevant alternativ og Flexinvest Fri, skal du også betale skat af denne del af kompensationen. Dette skal indberettes som henholdsvis kapital- og aktieindkomst.

  Vi beregner i øjeblikket, hvilke beløb du skal indberette på din årsopgørelse, så du kommer til at betale den korrekte skat. Vi kan derfor først svare på spørgsmål om din konkrete beskatning, når beregningerne er på plads. Så snart dette er på plads, sender vi dig et brev, hvor vi oplyser præcist, hvor meget af din kompensation, der er skattepligtig, og hvordan du skal indberette det på din årsopgørelse. 

  Se mere i denne guide til indberetning

 • Hvorfor skal jeg betale skat af det yderligere nedslag i aftalegebyret?

  Skattestyrelsen har bekræftet, at de 8,05%, som du modtog som yderligere nedslag i aftalegebyret, er skattepligtigt. Det skal derfor opgives som anden kapitalindkomst (rubrik 39).

  Du modtager et brev fra os, hvor vi beskriver præcist, hvor meget du skal indberette på din årsopgørelse samt hvordan. Nedenfor kan du se et eksempel.

  Eksempel:

  En kunde har modtaget 2.500 kr. i samlet kompensation. Det var fordelt således:

  • 2.340 kr. i tilbagebetaling af den del af aftalegebyret, der var for højt
  • 160 kr. yderligere nedslag i aftalegebyret på 8,05%, for den tid, hvor dette beløb kunne have været investeret i løsningen – og på den måde blev fremskrevet til nutidsværdi.

  Sådan skal kunden indberette dette i årsopgørelsen:

   

  KompensationBeløb Rubrik i årsopgørelsen
  Yderligere nedslag i aftalegebyr
  160 kr. Rubrik 39 – Anden kapitalindkomst

   

  De 2.340 kr., som var den del af aftalegebyret, der var for højt, er skattefrie og skal derfor ikke indberettes. 
  Det yderligere nedslag i aftalegebyret indgår ikke i bagatelgrænsen for, hvornår man skal indberette tab og gevinster på obligationer som anden kapitalindkomst.

  Se mere i denne guide til indberetning  

 • Hvordan har I beregnet, hvor meget der skal indberettes som henholdsvis aktie- og kapitalindkomst?

  Fordelingen af, hvad du skal indberette som henholdsvis aktieindkomst og kapitalindkomst, er baseret på, hvor meget, der er investeret i henholdsvis aktier og obligationer i din valgte investeringsstrategi. Du modtager et brev fra os, hvor vi beskriver præcist, hvor meget du skal indberette på din årsopgørelse. Nedenfor kan du se et eksempel.

  Eksempel:
  En kunde har en investeringsstrategi med lav risiko og en tidshorisont på 3-7 år. Med denne strategi investeres der i 15,7% aktier og 84,3% obligationer.

  Kunden modtog i alt 22.000 kr. Det var fordelt således:

  • 8.900 kr. i tilbagebetaling af for højt aftalegebyr 
  • 900 kr. som et yderligere nedslag i aftalegebyret på 8,05%, for den tid, hvor dette beløb kunne have været investeret i løsningen – og på den måde blev fremskrevet til nutidsværdi.
  • 12.200 kr. som kompensation for det afkast, der kunne have været opnået i et relevant alternativ. 

  Sådan skal kunden indberette det på årsopgørelsen:

   

  KompensationBeløbRubrik i årsopgørelsen
  Yderligere nedslag i aftalegebyr
  900 kr.Rubrik 39 – Anden kapitalindkomst
  Alternativt afkast på obligationer
  10.285kr. (svarende til 84,3% af kompensationen
  for afkast i et relevant alternativ)
  Rubrik 39 – Anden kapitalindkomst
  Alternativt afkast på aktier
  1.915 kr. (svarende til 15,7% af kompensationen
  for afkast i et relevant alternativ)
  Rubrik 68 – Aktieudbytte og udlodning

   

  De 8.900 kr., som kunden modtog i tilbagebetaling af for højt aftalegebyr, er skattefrie og skal derfor ikke indberettes.

  Det er kun det alternative afkast på obligationer, der skal indregnes i bagatelgrænsen for tab og gevinster på obligationer. Det yderligere nedslag i aftalegebyret indgår ikke i bagatelgrænsen, og skal altid indberettes.

  Se mere i denne guide til indberetning

 • Hvordan indberetter jeg min kompensation på årsopgørelsen?
 • Hvorfor kan jeg ikke finde rubrik 39 i min årsopgørelse?

  I det nye design på årsopgørelsen åbner de rubrikker, hvor der er registreret beløb. Hvis du ikke kan finde rubrik 39, skal du gøre følgende:

  1. Scroll ned og find menupunktet ”Anden indkomst og fradrag”. 
  2. Klik på menupunktet ”Anden indkomst og fradrag”, hvorefter siden foldes ud.
  3. Her finder du rubrik 39 ”Anden kapitalindkomst” som er obligatorisk og derfor altid vises.

  Vi har lavet en yderligere guide med billeder fra årsopgørelsen her

 • Hvorfor har I ikke kunnet give mig svar før nu om beskatningen
  Vi indsendte ansøgning om bindende svar i september 2019, og har afventet, at det blev vores tur til at få vores ansøgning behandlet i Skatterådet. 

  Vi har derfor ikke kunne informere dig om beskatningen, før vi modtog den endelige afgørelse fra Skattestyrelsen 27. februar 2020.
 • Hvordan ved jeg, om jeg har ret til kompensation?
  Vi har i juni 2019 sendt et brev til alle kunder, der vil modtage en kompensation. Det drejer sig om Flexinvest Fri-kunder i Danmark, som i perioden fra den 1. juli 2017 til den 19. november 2018 har haft penge investeret i Flexinvest Fri i visse investeringsstrategier.

  Det er dels kunder, der allerede havde en Flexinvest Fri-aftale før gebyrforhøjelsen, dels kunder, der blev tilbudt Flexinvest Fri, efter gebyrforhøjelsen var besluttet.
 • Hvor meget får jeg tilbage?

  Vi sender et brev med information om, hvor meget du får i kompensation. 

  Det er meget forskelligt, hvordan hver enkelt kunde skal kompenseres, da det afhænger af 

  • hvornår du købte produktet 
  • hvilken investeringsstrategi du havde i den relevante periode 
  • hvor mange måneder du har betalt et for højt gebyr 
  • hvor meget du havde investeret i perioden med det for høje gebyr. 
 • Hvordan beregner I min kompensation?

  Det afhænger af, hvornår du har købt produktet:

  • Hvis du allerede havde investeret i produktet før forhøjelsen af aftalegebyret, som trådte i kraft den 1. juli 2017, vil du modtage den del af aftalegebyret, der var for højt (inkl. en yderligere kompensation) i perioden fra den 1. juli 2017 og indtil den 19. november 2018, hvor gebyret blev sænket. 
  • Hvis du købte eller ændrede produktet mellem den 1. februar 2017, hvor forhøjelsen af aftalegebyret blev besluttet, og den 19. november 2018, hvor vi sænkede gebyret, vurderer vi også, om du havde været bedre stillet, hvis vi havde rådgivet dig om et relevant alternativ til Flexinvest Fri. Hvis det er tilfældet, bliver du også kompenseret for dette.
 • Hvorfor er jeg ikke blevet informeret noget før?
  En række interne kontroller gjorde os klar over problematikken i Flexinvest Fri i efteråret 2018, hvorefter vi sænkede aftalegebyret for produktet, informerede Finanstilsynet og gik i gang med at undersøge sagen yderligere. 

  Vi har siden da brugt tid på grundigt at forstå problemet og konsekvenserne for vores kunder for at kunne give dig den information, du har behov for. Nu har vi det nødvendige overblik og ved, hvilke kunder der er berørt. Vi har sendt et brev til dig, hvis du er er berettiget til kompensation, og du vil modtage information om det konkrete beløb, så snart du modtager pengene.
 • Jeg købte Flexinvest Fri efter 1. februar 2017. Hvorfor har I solgt produktet til mig?

  Hvis du har købt en af de berørte Flexinvest Fri-strategier i perioden fra den 1. februar 2017 til den 18. november 2018, burde vi på daværende tidspunkt have rådgivet dig anderledes. Det beklager vi. Vores rådgivere har desværre ikke haft den nødvendige information, så de kunne yde dig den bedst mulige rådgivning om de mest relevante produkter på daværende tidspunkt.

  Vi tilbagebetaler det for høje aftalegebyr for Flexinvest Fri. Derudover er vi nu ved at beregne, om du havde været bedre stillet, hvis vi havde rådgivet dig om et relevant alternativ til Flexinvest Fri. I så fald vil du også blive kompenseret for forskellen.

 • Hvorfor skal jeg til møde?
  Vi inviterer dig til møde, fordi det er vigtigt, at du får gennemgået dine investeringer med jævne mellemrum. På den måde kan vi sammen sikre, at du har den løsning, der passer til dig. På mødet gennemgår du sammen med en af vores investeringsspecialister din Flexinvest Fri-aftale i forhold til din nuværende økonomiske situation og dine behov. 
 • Har du spørgsmål som arving eller fuldmagtshaver?
  Hvis du er arving eller fuldmagtshaver i et bo, der omfatter en Flexinvest Fri-aftale, og har spørgsmål om godtgørelsen, kan du ringe til os på 45 13 93 33.