Godtgørelse af kunder med
Flexinvest Fri


Pr. 1. juli 2017 ændrede vi prisen på investeringsproduktet Flexinvest Fri, da vi skulle tilpasse det til ny lovgivning. Den måde, vi implementerede ændringerne på, betød, at omkostningerne blev for høje i forhold til det forventede afkast. Vi har siden da sat prisen ned på Flexinvest Fri igen, og alle berørte kunder vil blive godtgjort af banken.

Vi kontakter alle berørte kunder direkte, og vi forventer, at tilbagebetalingen vil være gennemført inden slutningen af 2019.

Her på siden kan du få svar på dine spørgsmål om godtgørelsen. Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på 55 85 02 05.

Spørgsmål & svar

 • Hvordan ved jeg, om jeg har ret til godtgørelse?

  Vi sender breve ud til alle berørte kunder, som vil modtage besked fra os enten i deres e-Boks eller postkasse. Det drejer sig om Flexinvest Fri-kunder i Danmark, som i perioden 1. juli 2017 - 19. november 2018 har haft penge investeret i Flexinvest Fri. Det er dels kunder, der allerede var investeret i Flexinvest Fri før gebyrforhøjelsen, og dels kunder, der blev tilbudt Flexinvest Fri efter gebyrforhøjelsen var besluttet.

  Vi rækker ud til dig, hvis du er blandt de kunder, som skal have en godtgørelse. Har du spørgsmål, er du som altid velkommen til at kontakte din rådgiver direkte eller ringe på 55 85 02 05. 

 • Hvor meget får jeg betalt tilbage?

  Vi informerer dig så snart, vi kender det beløb, du skal have tilbage, og ved hvornår du vil modtage det. Det er meget forskelligt, hvordan hver enkelt kunde skal kompenseres, da det afhænger af, hvornår du købte produktet, hvor mange måneder, din Flexinvest Fri-aftale har været påvirket af det for høje gebyr, samt hvor meget du havde investeret i perioden med for høje omkostninger. 

  Dog kan vi fortælle dig, at for en typisk kunde vil der være tale om en kompensation i størrelsesordenen 1.000-2.000 kroner i for meget betalt aftalegebyr.

  Du vil modtage kompensationen i indeværende år.

 • Hvordan udregner I min godtgørelse?

  Det afhænger af, hvornår du har købt produktet. Der er tale om to typer af kunder:

  • Kundegruppe 1: Hvis du allerede havde investeret i produktet før forhøjelsen af aftalegebyret, som trådte i kraft 1. juli 2017, vil du blive kompenseret for gebyrstigningen i perioden fra 1. juli 2017 og indtil 19. november 2018, hvorefter gebyret blev sænket igen. 
  • Kundegruppe 2: Hvis du købte produktet mellem 1. februar 2017, hvor forhøjelsen af aftalegebyret blev besluttet, og 19. november 2018, hvor vi sænkede gebyret igen, vurderer vi nu om du, udover at blive kompenseret for det for høje aftalegebyr, også bliver godtgjort for, hvad du kunne have opnået i afkast ved at placere din investering i et relevant alternativ til Flexinvest Fri.
 • Hvorfor er jeg ikke blevet informeret noget før?

  En række interne kontroller gjorde os klar over problematikken i Flexinvest Fri i efteråret 2018, hvorefter vi sænkede aftalegebyret for produktet, mens vi undersøgte sagen yderligere. 

  Vi har siden da brugt tid på grundigt at forstå problemet og konsekvenserne for vores kunder for at kunne give dig den information, du har behov for. Nu har vi det nødvendige overblik og ved hvilke kunder, der er berørte. Vi sender et brev ud til dig, hvis du er omfattet af godtgørelsen, og du vil senere modtage information om det konkrete beløb, du kan se frem til at få tilbagebetalt.


 • Jeg købte Flexinvest Fri efter 1. februar 2017, hvorfor er det blevet solgt til mig?

  Vi skulle have rådgivet dig anderledes, da du købte Flexinvest Fri på daværende tidspunkt. Det beklager vi. Vores rådgivere har desværre ikke haft den nødvendige information, så de kunne yde dig den bedst mulige rådgivning og dermed have sikret, at du på daværende tidspunkt eksempelvis havde investerede i et andet produkt.

  Du vil nu blive kompenseret dels for det for højt opkrævede aftalegebyr for Flexinvest Fri, og derudover er vi nu ved at beregne, om du havde været bedre stillet, hvis vi havde rådgivet dig om et relevant alternativ til Flexinvest Fri. I så fald skal du også kompenseres for det, samt renter.

 • Hvad gør I for at sikre, at der ikke er samme problem for andre af jeres investeringsprodukter?
  Vi gennemgår regelmæssigt vores produktudvalg, og derudover er vi nu ved at foretage en fuldstændig gennemgang af vores investeringsprodukter. Har du spørgsmål til dine investeringer, er du som altid velkommen til at kontakte os. Vi gennemgår også gerne, om der er sket ændringer i dit liv, som kan have betydning for hvilke investeringsløsninger, der passer til dine behov i dag.