Ny betalingslov fra den 1. januar 2018

– hvad betyder det for dig som kunde i Danske Bank?

  For English press here

Den nye betalingslov er en følge af EU-lovgivning, Payment Service Directive II (PSD2), der har til formål at øge konkurrencen på betalingsmarkedet, bane vejen for nye betalingsløsninger – og ikke mindst at forbedre vilkårene på betalingsområdet til gavn for kunderne.

I Danske Bank er vi tilfredse med den nye betalingslov, da den støtter vores bestræbelser på løbende at udvikle nye konkurrencedygtige produkter og løsninger til gavn for vores kunder.

61212C187DD50674

Se og hør Danske Banks privatøkonom, Louise Aggerstrøm Hansen, fortælle, hvad den nye betalingslov betyder for bankkunderne i Danmark. 

Hvad betyder det for dig som kunde i Danske Bank?
Først og fremmest skal du vide, at du ikke skal gøre noget, og at ingen af ændringerne medfører højere priser eller renter. 

De vigtigste ændringer er:

Kort

Fremover må butikker mm. ikke opkræve gebyr, når du betaler med Mastercard eller andre kort. Heller ikke på internettet. Det gælder i hele EU. 

Der er dog undtagelser. Der må gerne opkræves gebyr på firmakort med firmabehæftelse og på kort udstedt udenfor EU. Hvis du selv hæfter for køb på dit firmakort, betragtes det som et privat kort, og du vil derfor ikke skulle betale gebyr. 

Hvis du bliver opkrævet gebyr for brug af kort, hvor det ikke er tilladt, skal du klage til forretningen og bede dem refundere beløbet i henhold til betalingsloven. Det er også muligt at klage over butikken til Konkurrence- og forbrugerstyrelsen på kfst@kfst.dk.

Forbrugerbeskyttelse

Der kommer mere forbrugerbeskyttelse på kortområdet. Helt konkret falder selvrisikoen ved andres misbrug af dit kort fra 1.100 til 375 kr.

Overførsler til og fra udlandet (EU)

Overførsler i euro til og fra lande i EU/EØS gennemføres på 1 dag. Hvis du f.eks. skal betale for et sommerhus i Spanien i EUR og betaler fra din DKK-konto med veksling til EUR, kommer denne betaling frem senest 1 dag senere til modtageren. 

Nye betalingsløsninger

På længere sigt forventes det, at der vil komme flere udbydere af betalingstjenester på markedet til gavn for konkurrencen og dermed kunderne. Et eksempel kunne være en løsning, hvor du får et samlet overblik over alle dine betalingskonti fra flere banker.

Vi opdaterede vores betingelser pr. 1. januar 2018

Som følge af den nye lovgivning opdaterer vi også vores betingelser på betalingsområdet, bl.a. 
Almindelige forretningsbetingelser – forbrugere
Diverse kortbestemmelser og forsikringsbetingelser
Betingelser for netbank og selvbetjening.

I løbet af december 2017 fik alle vores kunder direkte besked om de nye vilkår.

Fra den 1. januar 2018 ligger alle de nye betingelser under vilkår.

Spørgsmål & Svar

 • Kortgebyr
  Gælder gebyrfritagelsen alle kort?
  Gebyrfritagelsen gælder alle kort udstedt af Danske Bank. Der kan være kort fra andre kortudstedere, hvor der fortsat kan opkræves gebyr, f.eks. Diners Club.

  Kan udenlandske butikker og internetbutikker kræve gebyr på kort?

  De nye regler gælder i hele EU. Handler du udenfor EU, skal du derfor lige tjekke gebyret, inden du godkender en betaling. Vær opmærksom på, at det kun gælder gebyret for selve brugen af kortet – og at de nye regler for kortgebyr ikke har noget med veksling af valuta at gøre.

  Hvad skal du gøre, hvis en butik eller lignende alligevel opkræver kortgebyr?

  Det er butikkernes eget ansvar at følge den nye lov. Hvis du i forbindelse med et køb bliver opkrævet kortgebyr, opfordrer vi dig til at gøre butikken opmærksom på, at det ikke længere er tilladt.

  Hvem har hidtil tjent på gebyret på brug af betalingskort i butikkerne?
  Hidtil har butikker haft lov til at tage et gebyr for at modtage betaling med kort. Dette gebyr har butikskunderne betalt. Gebyret har typisk som minimum dækket butikkens udgift til at modtage betaling, eksempelvis til butikkens kortterminal og udbyder af betalingskort (ikke bankerne, men eksempelvis Mastercard og Visa). 

  Vil butikkerne ikke bare vælte kortgebyret over på kunderne – og så er vi lige vidt?
  Butikkerne kan vælge at lægge gebyret oven i priserne på deres varer. Vi forventer dog, at konkurrencen mellem butikker vil gøre det billigere end i dag. 
 • Øget konkurrence på betalingsmarkedet
  Hvad menes der med, at konkurrencen på betalingsmarkedet øges?
  Målet med den EU-lovgivning, der ligger til grund for den nye betalingslov, er at åbne op for, at flere virksomheder skal kunne tilbyde finansielle løsninger. Et eksempel kunne være en samlet løsning, hvor du får et samlet overblik over alle dine betalingskonti fra flere banker. 

  Dette vil kunne tilbydes af både banker og nye aktører på markedet og vil øge konkurrencen for at lave de bedste løsninger for kunderne. 

  Lovgivningen træder i kraft til januar, men bankernes systemer til håndtering af dette skal dog senest være klar i efteråret 2019.

  Skal man som bankkunde selv give samtykke til, at andre finansielle virksomheder indhenter kontooplysninger og lignende fra banken?
  Ja – og det er et samtykke, du altid kan trække tilbage igen, hvis du fortryder. 
 • Udenlandske overførsler
  Overførsel til udlandet – hvorfor kan jeg nu kun vælge ”Afsender og modtager deler” under ”Omkostningsfordeling”?
  Dette vil samlet set være det billigste, og det er derfor, EU har valgt at gøre det til standard. Det har hidtil også været Danske Banks anbefaling til vores kunder. 

  Hvor hurtigt foregår kontooverførsler i EU efter de nye regler? 
  EU-forordningsoverførsler gennemføres på én dag. En EU-forordningsoverførsel er den mest almindelige type overførsel for private kunder. Det er en overførsel i euro inden for EU og EØS (Norge, Liechtenstein og Island). 

  Eksempel 1:
  Hvis du skal betale for dit sommerhus i Spanien i EUR
  Når du betaler fra din DKK konto med veksling til EUR, kommer denne betaling frem senest 1 dag senere til modtageren. 

  Eksempel 2:
  Hvis du skal betale for hotel og spa i Polen
  Når du betaler fra din DKK konto med veksling til EUR, kommer denne betaling frem senest 1 dag senere til modtageren. Hvis du vil betale i zloty, så vil det stadigvæk tage 2 dage, indtil modtageren har fået sine penge. 

  Eksempel 3:
  Hvis du skal betale for noget, du har købt i UK på internettet
  Når du betaler fra din DKK konto med veksling til EUR, kommer denne betaling frem senest 1 dag senere til modtagere. Hvis du vil betale samme ting i GBP, så vil det stadigvæk tage 2 dage, indtil modtageren har fået sine penge. 

  Er gennemførselstiden ikke allerede én dag ved betalinger fra svenske konti? 
  Jo, fra en svensk konto gennemfører vi allerede EUR-betalinger på én dag, også selvom de er blevet vekslet fra SEK. Fremover vil vi også gennemføre EUR-betalinger, som er blevet vekslet fra hvilken som helst EU/EØS-valuta på én dag, hvis modtagerbanken er indenfor EU/EØS-området. 


 • Hvad er ændret i de almindelige forretningsbetingelser?
  Ny mulighed for, at du kan bruge en anden tjenesteudbyder, der enten kan indhente oplysninger om din betalingskonto eller iværksætte betalinger på dine vegne. 
  Nye regler for, hvordan vi varsler ændringer af de almindelige forretningsbetingelser.
  Nyt afsnit om oplysninger om betalinger (du kan se betalinger 13 måneder tilbage i tid).
  Nye regler for beregning og tilskrivning af rente (pkt. 6 C: på betalingskonti er rentedagen den dag, hvor penge indsættes eller hæves).
  Nye regler for kommunikation (pkt. 13). Omhandler Danske Netpost.
  Ny mulighed for at klage til EU-kommissionens klageportal (pkt. 15).
 • Hvad er ændret i kortbestemmelserne?
  Nyt afsnit, der handler om, hvordan vi giver dig besked, hvis dit kort misbruges, og hvis vi i øvrigt oplever sikkerhedstrusler mod kortet, og vores ret til at spærre kortet
  Ny, lavere selvrisiko (sat ned fra 1.100 kr. til 375 kr.)
  Henvisninger til og uddrag af den nye betalingslov.
  I prislisterne for kort står det nu, at butikker og andre betalingsmodtagere ikke må tage gebyr for at modtage betalinger med kreditkort.
 • Hvad er ændret i betingelser for netbank og selvbetjening?
  • Nyt afsnit, der handler om, hvordan vi giver dig besked, hvis dine digitale services misbruges, og hvis vi i øvrigt oplever sikkerhedstrusler mod de digitale services, og vores ret til at spærre dem
  • Nyt afsnit om klagemuligheder.
 • Hvad er ændret i aftaler om konti?

  Her er blot indsat henvisninger til den nye lov.

Få alle fordelene i dag. Bliv kunde i Danske Bank.