Vi er kun halvvejs i 2020, men året har allerede budt på flere skelsættende begivenheder, end nogen kunne have forventet, da året startede. Det har naturligvis også haft indflydelse på vores arbejde i Danske Bank Private Banking. Men de store forandringer har også givet muligheder for at se på fremtiden med fornyede øjne. Direktør for Private Banking Bente Nielsen ser tilbage på halvåret, der gik, og frem mod det kommende. Læs hendes hilsen her:

Bente Nielsen, chef for Private Banking, håber, at banken kan lære af corona-krisen og skabe endnu bedre kundeoplevelser i fremtiden.

 

Dette forår har været meget specielt for os alle – også for os i Danske Bank Private Banking. Jeg vil gerne takke alle vores kunder for jeres måde at håndtere den svære situation på. Med jeres forståelse og fleksibilitet er vi kommet godt igennem perioden. Jeg håber, at vi over sommeren tager endnu et skridt mod mere normale forhold, men også at vi kan bruge det, vi har lært af corona-krisen, til at blive endnu bedre i fremtiden.

Et kærkomment lyspunkt i denne tid er, at Private Banking-kunder i Danske Bank ifølge Voxmeters årlige analyse er blevet betydeligt mere tilfredse med den rådgivning og service, de oplever fra bankens side, det seneste år. Kunderne fremhæver nærværende rådgivere og en aktiv indsats under corona-krisen. Det er jeg selvfølgeligt utrolig stolt over, og vi vil fortsætte med at gøre alt, hvad vi kan, for at løfte kundetilfredsheden.

Vi investerer i fremtiden

Uddannelse er en investering i fremtiden, og i Danske Bank Private Banking har vi derfor konstant fokus på, at vi hele tiden dygtiggør os. I det forgangne år har alle vores medarbejdere i Private Banking gennemgået et AML-kursus, der har styrket deres forståelse af vores kunders behov. Derudover er vores investeringsrådgivere og Private Bankers blevet certificeret efter forskellige standarder. Kun med ny viden og de bedste kompetencer kan vi være sikre på, at vores medarbejdere bliver ved med at kende vores kunder og give dem den rette rådgivning – uanset hvilken livssituation de befinder sig i.

Vi integrerer bæredygtighed i vores kerneforretning

Samfundsvar har stor strategisk vigtighed for os – for det er en naturlig del af at være med til at definere den fremtid, vi ønsker for os og samfundet som helhed. I Danske Bank har vi sat et mål om at levere over 100 mia. kr. til bæredygtig finansiering frem mod 2023, og som et led i dette ambitiøse mål har vi sat flere større projekter i gang, som jeg har store forventninger til.

Vi er godt i gang med at integrere FN’s verdensmål i vores organisation. Vores udvalgte verdensmål er vigtige pejlemærker i vores arbejde med at skabe bæredygtig vækst og have en positiv indflydelse på det samfund, vi er en del af. Jeg glæder mig til at fortsætte dette vigtige arbejde i efteråret.

Vi vil også fortsætte med at arbejde med at integrere de såkaldte ESG-forhold inden for miljø, sociale forhold og god selskabsledelse yderligere i vores investeringer. Vi tror nemlig på, at de selskaber, der agerer bæredygtigt, også vil være dem, der kan levere de bedste afkast i fremtiden.

I løbet af andet halvår af 2020 gennemfører 20 investeringsrådgivere en skræddersyet uddannelse fra Copenhagen Business School i bæredygtig finansiering og impact investering. Målet er at styrke vores investeringsrådgiveres intuition i rådgivningssituationen og gøre dem i stand til at stille de rigtige spørgsmål til vores kunder – og besvare dem med afsæt i en stærk faglighed på området.

Vi stræber efter at udvikle og forny os hele tiden, så vi konstant kan skabe de bedste oplevelser for vores kunder. I efteråret vil det blive konkretiseret i en større ændring af måden, vi arbejder på i hele Danske Bank-koncernen, som blev præsenteret i Børsen i begyndelsen af juni. Kort fortalt skal vi arbejde i mere tværfagligt i mindre teams – inspireret af en model, som det svenske musikfirma Spotify har opfundet. Vores CEO, Chris Vogelzang, har tidligere haft succes med at implementere denne måde at arbejde på og har oplevet, at det kan hjælpe med at tilbyde endnu bedre kundeoplevelser.

Der er ingen tvivl om, at corona-krisen har lært os alle sammen noget – både i vores liv derhjemme og på vores måde at arbejde på og drive forretning på. Selvom corona stadig findes, og krisen ikke er ovre endnu, håber jeg, at vi alle kan tage noget positivt med os videre herfra, så ikke bare vi, men også vores forretning bliver en endnu bedre version i fremtiden.

Jeg ønsker dig og din familie en dejlig sommer.

- Bente Nielsen, Direktør for Private Banking